Sprankel SBO
AAA
Stel cookie voorkeur in

"Bijzonder en speciaal als het moet, gewoon als het kan."

I. Verkuijl

Sprankel SBO

Sprankel Speciaal Basisonderwijs is een speciaal onderwijscentrum voor kinderen in en direct om ’s-Hertogenbosch. Wij stellen alles in het werk om uw kind(-eren) zo optimaal mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling. Naast aandacht voor het zelfstandig functioneren, staan de specifieke ontwikkeling- en leerbehoeften centraal. Samen willen wij het beste uit onze leerlingen halen en hen helpen op de weg naar volwassenheid. Leerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de specifieke zorg aan de leerlingen. Daarnaast staan onderwijsondersteuners, als de teamleider, de intern begeleiders, de orthopedagoog, de psychologische assistent, de logopedisten de leerkrachten terzijde.


< terug naar Vind uw school

Plan uw route

U kunt zelf eenvoudig een routebeschrijving met plattegrond downloaden naar deze locatie. Vul hieronder uw eigen postcode, straatnaam en huisnummer in en klik op 'Ga'. 

 

Stafbureau
Stichting Signum
Postbus 104
5240 AC Rosmalen
T: 073 - 85 07 850

E: info@signumonderwijs.nl 

Sprankel SBO
Kooikersweg 301
5223 KE ‘s Hertogenbosch
Postbus 2071
5202 CB 's-Hertogenbosch

T: 073 - 85 11 250
E: administratie@sbosprankel.nl
W: www.sbosprankel.nl
 

Wat vindt Leroy (groep 7) van basisschool Oberon

Ik vind school heel leuk en deze school helemaal. En ik heb nooit een jaar gehad dat slecht was en ik geef elke klas een 10. En de leerkrachten zijn ook heel aardig. En de leerkrachten hebben ook vaak goede ideeën met knutselen En dan gaan we lekker knutselen. En dan is iedereen weer blij.
Dus als je een school zoekt, kies onze school want dan komt uw kind altijd blij naar huis. En als je iets niet snapt, dan kan je de leerkrachten altijd roepen en dan komen ze je meteen helpen.
 

 

En Isa (groep 4) van educatief centrum 't Sparrenbos

Ik vind het leuk! Ik vind knutselen leuk en buiten spelen. Mijn beste vriendin is Jip. We hebben een leuke klas. We hebben ook een schoolbord en een technieklokaal en een digibord. Met kerstmis doen we altijd een diner. We mogen dat dan zelf maken. En dan komt er daarna een toneelstuk. En de kerstboom staat in de klas. O ja, de Vlek en de Hoeven zijn gefuseerd en nu zijn we het Sparrenbos. Het Sparrenbos is een hele leuke school.


 

Sprankel Speciaal Basisonderwijs in het kort

Aantal leerlingen: 202
Wijk: Boschveld
Directeur: De heer M. Huijgens

Woordje van de directie:

Bij Sprankel, speciaal basisonderwijs staat het kind en zijn omgeving centraal. Het onderwijs is afgestemd op de specifieke behoeften van elke leerling. Dit betekent dat voor iedere leerling op onze school de instructie- en ondersteuningsbehoeften voor iedere leerling duidelijk in kaart gebracht zijn. Uitgangspunt hierbij zijn de Ontwikkelingsprofielen die een uitspraak doen over het uitstroomniveau van ieder kind. De sleutel tot groei zijn de succeservaringen. Onze activiteiten zullen dan ook op succeservaringen van de kinderen zijn gericht. We bieden de kinderen een veilige gestructureerde omgeving, waarbij ze zichzelf kunnen zijn. Leerkrachten werken nauw met elkaar samen in een unit. Ook de kinderen werken, daar waar mogelijk, met elkaar samen. Sprankel draagt bij aan de opvoeding van de kinderen. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen vinden we daarom essentieel. Sprankel is afgestemd op de behoeften van de regio/stad op het gebied van speciale basisonderwijszorg. Zowel reguliere basisscholen als Sprankel maken gebruik van onderwijsondersteuners, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, maatschappelijk werkers en trainers van Passage; het uitvoerend orgaan van het Samenwerkingsverband.