Signum ondernemend in onderwijs elk kind verdient het beste

Werken bij

Open sollicitaties

Open sollicitaties kunnen worden gestuurd naar:
Stichting Signum
Postbus 104
5240 AC  Rosmalen
of per mail naar salarisadministratie@signumonderwijs.nl

 

OMC-073

Met het Onderwijs Mobiliteitscentrum-073 regelt SIGNUM, samen met de schoolbesturen Jenaplanschool Antonius Abt, ATO-scholenkring, Bommelerwijs en Stroomm, in de regio De Meierij de kort- en langdurende vervangingen op onze scholen. Zo maken we meer mogelijk. Als talentvolle leerkracht heb je via het OMC-073 een grotere kans op (vast) werk en krijg je bovendien begeleiding bij je loopbaan.

Klik hier voor de algemene flyer van OMC-073

Ga voor meer informatie naar de website


Professionalisering

 

Collectief leren, onderzoek, reflectie en feedback op de eigen onderwijspraktijk is voor alle medewerkers een vanzelfsprekendheid.

Een leven lang leren voor alle professionals

Bekwaam personeel is een belangrijke voorwaarde om de ambitieuze doelstellingen van SIGNUM te realiseren. Daarom stimuleert en faciliteert SIGNUM voor alle medewerkers een leven lang leren. Wij werken aan een cultuur waarbij reflecteren op het eigen handelen – met het oog op verbetering van het leren in de kindcentra – een natuurlijke routine wordt.

Eigenaar van de eigen professionele ontwikkeling

Waar het gaat om de bekwaamheid van de leerkracht legt SIGNUM de lat hoog. De professionele en lerende cultuur wordt versterkt: medewerkers worden gestimuleerd om eigenaar van hun leerproces te zijn en te blijven werken aan professionele ontwikkeling.

Werken en leren in een professionele leergemeenschap

SIGNUM ontwikkelt zich tot een centrum van professionals die het leren van elkaar als uitgangspunt nemen. Een krachtig instrument daartoe is de professionele leergemeenschap (PLG), waar professionals elkaar ontmoeten, samenwerken, leren en creëren. Men deelt kennis en zoekt actief naar verbeteringen van het onderwijs.

 

Coaching en training

 SIGNUM coaching is een initiatief van Brigitte Bruin en Mariangela Molenaar. Vanuit hun deskundigheid als coach / trainer èn hun onderwijsachtergrond begeleiden zij leerkrachten, teams en directeuren op het gebied van welbevinden, communicatie en professionalisering. Zij doen dit zowel op individuele basis als in groepsverband. Daarnaast verzorgen zij trainingen binnen SIGNUM, zoals:

• Meesterschap! (de senior aan zet…)
• Spitsuur (balans privé/werk)
• Bijzonder druk…….Bij zonder druk (omgaan met werkdruk in teams)
• Coachingsvaardigheden
• Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
• Mobiliteit “Is het al mobilitijd?”
• Kleurrijk Kompas (middenmanagement)
• Team coaching “alles draait om communicatie”
• Verbinding (voor kindcentra 0-13)
“Samen sterk” met Educatief partnerschap
 

Waarom Coaching en Training?

Ons uitgangspunt is: “Als de mensen voor de klas met plezier, geïnspireerd en vol vertrouwen hun werk doen, komt dit ten goede aan de hele school”; ouders, kinderen, collega’s en niet te vergeten zijzelf. Tenslotte is het personeel het kapitaal van elke school.


Contact

Brigitte Bruin: 06-23186666
Mariangela Molenaar: 06-41917964
Email: coaching@signumonderwijs.nl
Gebouw: Willibrorda op het landgoed Coudewater