Wat je raakt, zet je in beweging

Signum is een organisatie voor bijzonder onderwijs, bestaande uit authentieke scholen, die vanuit waardenbewustzijn met eigenzinnig onderwijs willen bijdragen aan de ontwikkeling van zelfbewuste en initiatiefrijke kinderen. Iedere dag opnieuw – van bestuurskantoor tot groepsruimte – laten wij ons inspireren door onze kernwaarden - 'vertrouwen, verbinden en ondernemen'. Samen met onze missie en visie maken de kernwaarden Signum tot één betekenisvol geheel.

3 pijlers van Signum

strategisch

Toegenomen maatschappelijke druk en veranderend toezicht vragen om transparante en verantwoorde keuzes in ons onderwijsbeleid, bewuste keuzes waarmee we onze eigen context inkleuren. We kijken daarbij naar mogelijke toekomstscenario’s en de trends die daarop van invloed zijn. Het vak van onderwijsprofessional wordt complexer en dynamischer. Met de arbeidsmarktkrapte neemt ook het belang van goed werkgeverschap toe. We zien ook de bereidheid tot samenwerken en mogelijkheden om actuele vraagstukken interprofessioneel en interdisciplinair te benaderen.

ontwikkeling

Het strategisch beleidsplan gaat over ontwikkeling: van onze leerlingen, van ons personeel en van de samenwerking met elkaar en onze partners. Bij elk van deze thema’s hebben we een aantal centrale vragen gesteld, kwesties waar we als onderwijsorganisatie dagelijks mee te maken hebben en die direct raken aan onze verantwoordelijkheid. Daarbij hebben we concrete doelstellingen geformuleerd die we periodiek met elkaar zullen evalueren. Omdat we op deze drie gebieden meet- en merkbaar vooruitgang willen boeken, hebben we ze impactgebieden genoemd.

beweging

Voorop staat de beweging die de kindcentra maken in de drie impactgebieden. Voorwaarde hiervoor is dat we ook als organisatie groeien. We willen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, het primaire proces optimaal kunnen ondersteunen, kunnen vernieuwen, veranderen en verbeteren. Vanuit ons beleidsplan willen we verbetering en verandering richten, onze interne organisatie verbeteren en het eigenaarschap in de lijn versterken.

‘Wij leren, ontwikkelen en innoveren samen in professionele leergemeenschappen’

Welke school past bij mijn kind?

Signum vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum 0-13 vormt en een maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties. We kunnen dat natuurlijk vertellen maar ervaren is natuurlijk veel beter. We nodigen ouders dan ook van harte uit in één van onze Kindcentra om te ervaren waar Signum voor staat.

De allerleukste baan

NIEUW

Leerkracht groep 1-2 Kindcentrum Het IJzeren Kind

1,0 fte | KC Het IJzeren Kind

Werken bij Signum

Bij Signum werken we graag met talentvolle medewerkers die zich uitgedaagd voelen om bij te dragen aan onze ambities. Op onze beurt zorgen we ervoor dat jij jezelf mag ontwikkelen, dat je talenten optimaal worden benut en dat je kunt leren van en met je collega’s. Daar wordt niet alleen het onderwijs nog beter van, ook jouw werkgeluk wordt erdoor vergroot. En laten we dat werkgeluk nu net heel belangrijk vinden. Want wat is er mooier dan met plezier en passie werken aan de optimale ontwikkeling van kinderen?