Signum ondernemend in onderwijs elk kind verdient het beste

Beleidsthema's

ononderbroken ontwikkeling

'Brede ontwikkeling naar mogelijkheden van een kind, realiseren in een rijke leeromgeving op basis van een duidelijke pedagogische visie'

professionele leergemeenschap

 'Een professionele leergemeenschap integreert drie belangrijke concepten: het verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.' (Verbiest 2008)

excellente medewerkers

'Een excellente medewerker is een medewerker die vanuit zelfregulering op eigen initiatief opereert vanuit een opbrengstgerichte gedachte met oog voor alle lagen van de organisatie.'

educatief partnerschap

'Een niet vrijblijvende, maar gelijkwaardige samenwerking tussen  ouders, kind en medewerkers IKC, waarin ouders en medewerkers IKC vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.'

zelfregulering

'Eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid dragen binnen het speelveld van het strategisch beleidsplan.'