Signum ondernemend in onderwijs elk kind verdient het beste

Organisatie

Bestuur

 Het tweehoofdig College van Bestuur verzorgt de dagelijkse leiding van de organisatie, ondersteund door een managementteam en het bestuurssecretariaat. 
 

Voorzitter College van Bestuur

drs. J.W. (Jan) Heijmans
jan.heijmans@signumonderwijs.nl


Lid College van Bestuur

Arlène E. Denissen MBA RC
arlene.denissen@signumonderwijs.nl

 
Bestuurssecretaris

Caren Joosten
caren.joosten@signumonderwijs.nl
 

Bestuurssecretariaat

Mabel van der Laag
mabel.vanderlaag@signumonderwijs.nl
073 - 850 78 00

Merel Janssen
merel.janssen@signumonderwijs.nl
073 - 850 78 01
 

Hoofd Kwaliteit, Innovatie en Ontwikkeling

Adriaan Mellema
adriaan.mellema@signumonderwijs.nl
06 - 18 75 12 69


Hoofd Personeel en Organisatie

Xaveer Wanders
xaveer.wanders@signumonderwijs.nl
073 - 850 78 05
 

Hoofd Financiële Administratie

Rob Wingens a.i.
rob.wingens@signumonderwijs.nl
073 - 850 78 02
 

Hoofd Facilitaire Zaken / directeur SBK

Léon Hanssen
l.hanssen@sbkdb.nl
073 – 850 78 10

  Raad van Toezicht

 De Raad van Toezicht houdt conform het statuut toezicht op het bestuur, vergadert vier / vijf maal per jaar en is als volgt samengesteld:
Mevrouw C.M. Angevaren MBA
De heer dr. J.R.H.J. van Kuijck RA RC
De heer ir. H. van Mil
Mevrouw drs. A.M.L.M. Nelissen-Hanssen
De heer drs. L.W.J. Spaan MME

Strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan 2014 - 2018 geeft het kader aan voor het beleid van SIGNUM; het beschrijft onze ambities voor de komende 4 jaar. Om het Strategisch Beleidsplan 2014-2018 te bekijken en te downloaden klik op onderstaande afbeelding.

Bestuursverslag

SIGNUM maakt jaarlijks een bestuursverslag waarin wordt ingegaan op de bereikte resultaten van doelen die geformuleerd zijn in het Strategisch Beleidsplan. In bestuursverslag 2017 vindt u relevante informatie over Onderwijs, Personeel, Communicatie en Kwaliteitszorg, Huisvesting en Financiën.
Klik hier om het bestuursverslag 2018 te bekijken.

Medezeggenschap

 Het vormgeven van medezeggenschap is voor SIGNUM niet alleen een wettelijke plicht, maar vooral ook een manier om beleid te ontwikkelen dat wordt gedragen door alle geledingen: directie, personeel en ouders (die ook namens de kinderen optreden). Dat geldt zowel voor de medezeggenschapsraden op elke afzonderlijke school als voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het College van Bestuur van SIGNUM voert overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR wordt gekozen uit twee platforms die bestaan uit vertegenwoordigers van respectievelijk de ouders en het personeel in de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Deze platforms formeren ook een aantal werkgroepen die steeds bestaan uit een delegatie van ouders en personeel. De werkgroepen adviseren de GMR in het overleg met het College van Bestuur. De voorzitter en de secretaris van de GMR zorgen voor de coördinatie van de verschillende activiteiten.  

De GMR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding
Mark van Halderen (vicevoorzitter),  Arjan Senden, Gerdine van Wilgenburg

Oudergeleding
Iris Wubben (voorzitter), Jorno van Gelder (lid dagelijks bestuur), Saïda Hajji, Vera van Limpt

Jaarverslag GMR
Klik hier voor het jaarverslag 2018 van de GMR

Contactadres GMR: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen

 

 Jaarverslag 2016 Klachten

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Huishoudelijk reglement CIV

Privacyverklaring