Signum ondernemend in onderwijs elk kind verdient het beste

SSPOH

Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch. In de stichting werken vier schoolbesturen samen: ATO Scholenkring, SIGNUM, Leijestroom en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Iman Albogari, Antonius Abt en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd. De gemeente’s-Hertogenbosch verzorgt het ambtelijk secretariaat. SSPOH is een platform voor afstemming en overleg over het lokaal primair onderwijsbeleid. De stichting voert dit onderwijsbeleid uit en is daarvoor de gesprekspartner van de gemeente. 
 

Bossche Educatieve Agenda 2017 - 2021

Gemeente 's-Hertogenbosch, Kinderopvang, Primair en Voortgezet Onderwijs hebben eind 2016 de Bossche Educatieve Agenda (BEA) 2017 - 2021 ondertekend. Een goede samenwerking van de partners maakt het mogelijk kinderen en jongeren goed voor te bereiden op de 21e eeuw! Meer weten? Klik hier om de BEA te downloaden.
 

Ontwikkelagenda Kindcentra 0-13 's-Hertogenbosch 2016-2020

Ook eind 2016 hebben de schoolbesturen (SSPOH) samen met de kinderopvangorganisaties en gemeente 's-Hertogenbosch hun handtekening onder de Ontwikkelagenda Kindcentra 0-13 's-Hertogenbosch 2016-2020 gezet. Een samenwerking van het Primair onderwijs 's-Hertogenbosch, de kinderopvangorganisaties en de gemeente 's-Hertogenboch om de professionaliteit binnen de kindcentra 0-13 te borgen en uit te bouwen. Hoe de samenwerkende partijen dat gaan doen, staat beschreven in 'Ontwikkelagenda Kindcentra 0-13 De toekomst begint vandaag!'. Er is ook een flyer waarin de kern kort en bondig wordt beschreven.