Conform de veiligheidsrichtlijnen m.b.t. het Corona-virus zijn onze scholen tot en met 6 april a.s. gesloten.
In samenwerking met kinderopvangpartners wordt noodopvang geregeld op kernlocaties in de wijk voor kinderen met ouders in vitale functies.
Neem contact op met uw schooldirecteur voor meer informatie.

Stichting Beheer Kindcentra

De Stichting Beheer Kindcentra - SBK - is eind 2011 opgericht vanuit een samenwerking tussen SIGNUM en ATO-Scholenkring. De stichting heeft als doel om in het algemeen uitvoering te geven aan facilitaire en gebouwvraagstukken rondom het beheer van kindcentra. SBK heeft hiertoe een facilitaire dienst ingericht. Door deze bestuurskeuze wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer van gebouwen binnen SIGNUM en ATO-scholenkring zoveel mogelijk overgedragen aan deze stichting.
SBK, onder leiding van directeur Léon Hanssen, is gehuisvest in Centrum OKE, Berlicumseweg 8g te Rosmalen en bereikbaar op 073 – 850 78 14.