22 juni 2023

Ankie Hendriks benoemd tot lid Raad van Toezicht

Ankie Hendriks is met ingang van 1 augustus 2023 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Signum met expertise gebied bedrijfsvoering. Zij volgt hiermee ons gewaardeerde lid Carolien Angevaren op die conform rooster van aftreden het stokje dient over te dragen. 

Ankie werkt als directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Roosendaal en tevens heeft zij toezichthoudende ervaring in het maatschappelijke domein. Zo is ze toezichthouder geweest bij Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg, woningcorporatie Joost en Zorgbelang Brabant/Zeeland.

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’.
Quote van Nelson Mandela

Mijn naam is Ankie Hendriks en per augustus ga ik deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Bovenstaande inspirerende quote van Nelson Mandela geeft goed weer hoe ik naar het onderwijs en in het bijzonder het primair onderwijs kijk. Ik geloof dat onderwijs van cruciaal belang is. Het legt de basis voor het verdere leven van een kind en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Ik ben verheugd om onderdeel uit te gaan maken van deze waardevolle organisatie en kijk er naar uit om samen te werken in deze mooie rol.

Van harte welkom Ankie bij onze mooie club!