Ankie Hendriks benoemd tot lid Raad van Toezicht

Ankie Hendriks is met ingang van 1 augustus 2023 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Signum met expertise gebied bedrijfsvoering. Zij volgt hiermee ons gewaardeerde lid Carolien Angevaren op die conform rooster van aftreden het stokje dient over te dragen. 

Ankie werkt als directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Roosendaal en tevens heeft zij toezichthoudende ervaring in het maatschappelijke domein. Zo is ze toezichthouder geweest bij Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg, woningcorporatie Joost en Zorgbelang Brabant/Zeeland.

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’.
Quote van Nelson Mandela

Mijn naam is Ankie Hendriks en per augustus ga ik deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Bovenstaande inspirerende quote van Nelson Mandela geeft goed weer hoe ik naar het onderwijs en in het bijzonder het primair onderwijs kijk. Ik geloof dat onderwijs van cruciaal belang is. Het legt de basis voor het verdere leven van een kind en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Ik ben verheugd om onderdeel uit te gaan maken van deze waardevolle organisatie en kijk er naar uit om samen te werken in deze mooie rol.

Van harte welkom Ankie bij onze mooie club!

Rob Wingens benoemd tot lid College van Bestuur Stichting Signum

Met ingang van 1 augustus 2022 is Rob Wingens door de Raad van Toezicht benoemd tot lid college van bestuur van Stichting Signum. In september vorig jaar begon Wingens als interim-bestuurder bij Signum. Als resultaat van een zorgvuldig doorlopen procedure is deze samenwerking bestendigd in een vaste aanstelling. De Raad van Toezicht is verheugd dat Wingens zich voor langere tijd aan de stichting wil verbinden.  Samen met de voorzitter Jan Heijmans vormt hij het College van Bestuur van Stichting Signum.

Rob Wingens is opgeleid als registeraccountant. Voordat hij bij Signum startte heeft hij diverse functies bekleed in de private sector, bij o.a. de Rabobank en Deloitte. Sinds 2018 is Wingens actief als zelfstandig ondernemer op het gebied van interim-management en bedrijfsvoering. Met zijn brede achtergrond heeft Wingens veel ervaring opgedaan in de portefeuilles Financiën, Huisvesting en facilitaire zaken, HRM en Administratieve organisatie. Deze kennis en expertise sluiten naadloos aan bij zijn nieuwe rol bij Stichting Signum. Daarnaast heeft Wingens  toezichthoudende functies vervuld in het primair onderwijs en is hij sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra in Eindhoven.

“Vanaf dag één heb ik me zeer welkom gevoeld bij Signum”, zegt Wingens. “Na een bijzondere periode van ruim tien maanden als interim-bestuurder, ben ik dan ook blij dat ik me voor een langere termijn mag gaan inzetten voor deze mooie stichting waar 700 bevlogen en betrokken professionals dagelijks samen werken aan optimale ontwikkeling van kinderen.”

De Raad van Toezicht is blij dat met de aanstelling van Wingens het bestuur van de stichting weer op volle sterkte is zodat het zich met volle overgave kan inzetten voor het belang van goed, divers en ondernemend onderwijs voor de kinderen in de gemeente Den Bosch en Zaltbommel.

Kindcentrum ’t Schrijverke wint publieksprijs!

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen reikte maandagavond de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Noord-Brabant uit in het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch. Onder de genomineerden Kindcentrum ’t Schrijverke. Zij werden tweede en gingen met de publieksprijs naar huis.

In het provinciehuis werd een prachtige en inspirerende presentatie verzorgd over De Kunstuitleen. Door te werken in De Kunstuitleen hebben de leerlingen ondernemende vaardigheden ontwikkeld. Zij hebben de kunst dichter bij de kinderen op school, in de wijk en ook thuis gebracht. Daarnaast gebruiken de kinderen de kunst ook voor maatschappelijke projecten. Terecht glommen schooldirecteuren Miriam Stallaert en Marcia van der Wens van trots.

De Jury
De jury bestaat uit: Jelmer Evers, docent, lid bestuur AOb, Martijn de Kort, lid Provinciale Staten, ondernemer, Peter Pim Windhorst, journalist Omroep Brabant  en Esther van Zundert, journalist, hoofdredacteur kinderpersbureau.

Onderwijsprijs
Organisator van de Nationale Onderwijsprijs is de Stichting Nationale Onderwijsweek. De tweejaarlijkse prijs is in 1993 ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. In alle provincies wordt een provinciale onderwijsprijs uitgereikt. De ingezonden projecten en uitslagen zijn binnenkort te vinden op www.nationaleonderwijsweek.nl.

Arlène Denissen aanvaardt nieuwe uitdaging


Met ingang van 1 oktober 2021 vertrekt CvB-lid Arlène Denissen bij Signum. Zij wordt lid van de Raad van Bestuur bij het Albeda College in de regio Rijnmond. In de afgelopen drie jaar heeft Arlène een stevig fundament gelegd onder de bedrijfsvoering van de organisatie, daarnaast was ze een warm pleitbezorger van gelijke kansen voor ieder kind.
 

De Raad van Toezicht is Arlène Denissen zeer erkentelijk voor haar inzet, maar betreurt haar vertrek. “Samen met voorzitter Jan Heijmans heeft Arlène een nieuwe toekomstbestendige koers ingezet met Signum en de organisatie is nog volop in ontwikkeling”, aldus Liz Chermin, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Om het vertrek van Arlène op te vangen heeft de Raad van Toezicht de heer Rob Wingens aangesteld als interim bestuurder. Rob Wingens heeft ruime ervaring in bestuurlijk strategisch werk binnen het PO en kent de organisatie goed. Samen met Jan Heijmans zal Rob Wingens de strategische ambities van Signum verder vormgeven.

 

 

 

 

Ingrid Timmermans benoemd tot lid Raad van Toezicht

Ingrid Timmermans is met ingang van 1 augustus 2021 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Signum met expertise gebied financiën. Zij volgt hiermee Bob van Kuijck op die is afgetreden als gewaardeerd lid van onze Raad van Toezicht. Ingrid neemt zitting in de Raad van Toezicht op voordracht van de GMR.

Ingrid werkt als manager en concerncontroller bij Breda University of Applied Sciences (BUas) en heeft als registeraccountant in de onderwijssector bij PwC gewerkt. Als nevenfunctie zet zij zich tevens in als lid van de Audit commissie bij de Zonnebloem.

“Ruim dertien jaar heb ik in Den Bosch gewoond en woon nu sinds een jaar of vier in Rosmalen. Door me voor Signum in te zetten heb ik een mooie verbinding met de gemeente waar ik graag woon. Wat me bovendien heel erg aanspreekt bij Signum is dat het een stichting is voor het primair onderwijs met grote ambities en dat zij bezig is om die ambities ook echt waar te maken. Ik kijk er naar uit om daar vanuit de toezichthoudende rol een steentje aan bij te kunnen dragen”.

Van harte welkom Ingrid bij onze mooie club!

Intentieovereenkomst SSPOH – Stichting Compas

Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch. In de stichting werken vier schoolbesturen samen: ATO- Scholenkring, Signum, Talentis en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Antonius Abt, Nour en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd. SSPOH is met name een platform voor afstemming en overleg over zaken in en rond het primair onderwijs en treedt op als gesprekspartner van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Afgelopen jaren is er in onderwijsland veel gebeurd, denk aan Corona, oplopende werkdruk, lerarentekort, etc. maar ook grote thema’s zoals passend onderwijs, gelijke kansen, digitalisering en professionalisering staan op de agenda. Dit vraagt niet alleen om goede afstemming maar ook om slagvaardigheid en voldoende loopvermogen om al die mooie ideeën ook samen uit te voeren. Op 30 juni hebben de gezamenlijke PO besturen de intentie uitgesproken om SSPOH om te gaan vormen tot de Stichting Compas. Vanuit het idee integraal en inclusief (verder i&i) wordt de Stichting Compas een uitvoeringsorganisatie voor het Bossche Primair Onderwijs. De I&I-aanpak bestaat voorlopig uit de volgende drie werklijnen:

• Wijkgericht werken
• Kansen voor kinderen
• Doorlopende ontwikkeling 0-15

De PO-bestuurders treffen elkaar vanaf september a.s. periodiek in het Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs (BOPO) om lopende zaken te bespreken en afstemming te zoeken met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, jeugdzorg- en welzijnsorganisaties, het samenwerkingsverband en de gemeente in het kader van het lokaal onderwijsbeleid. De komende periode zal gebruikt worden om de werkorganisatie van de Stichting Compas in te richten.

Met deze intentieverklaring willen de PO-besturen het Bossche onderwijs langs de drie werklijnen verder ontwikkelen. Deze volgende fase gaan wij in als partners, maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en kijken we met open vizier naar kansen die de toekomst ons gaat bieden. Dit doen wij ambitieus, vol vertrouwen en daadkrachtig. We blijven samenwerken aan inclusief en integraal onderwijs voor alle basisschoolleerlingen in de stad. Samen met onze partners realiseren we onderwijs waarin het vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen centraal staat, waarbij kinderen thuis nabij onderwijs kunnen volgen dat past bij hun talenten en waarin aandacht is voor hun doorlopende ontwikkellijn.

Signum sluit zich aan bij Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch

Signum heeft zich vol enthousiasme aangesloten bij Het Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch. Het Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch is er om duurzame doelen te verbinden in de stad en haar omgeving. Het wil in contact komen met degenen die al werken aan het behalen van duurzame doelen. Samen met organisaties, bedrijven en betrokken mensen worden huidige initiatieven versneld, nieuwe acties aangejaagd en worden activiteiten geïnitieerd om samen te werken aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch.

Samen de toekomst bestendig maken
We zitten in een uitdagende tijd gezien de ernstige klimaatveranderingen. De stad en ommeland van ‘s-Hertogenbosch met haar inwoners en ondernemers moet duurzamer worden. Het is geen keuze meer, maar een opgave waarvoor iedereen verantwoordelijkheid zou moeten dragen. “Signum wil als onderwijskoepel bij de founding partners van dit betekenisvolle netwerk horen, omdat het past bij ons DNA (verbindend en ondernemend)” aldus Jan Heijmans bestuurder van Signum, “We willen graag bijdragen vanuit het perspectief dat we al ‘duurzaam doend’ onze kindcentra oefenplaatsen voor het leven willen laten zijn, waarbij we onze kinderen vanuit een duurzaamheidsperspectief de wijk en de wereld een beetje mooier leren kleuren. Zo worden het bewuste wereldburgers die participeren, bijdragen en een voorbeeld zijn van hoe het ook anders kan.”

Een inclusief netwerk gericht op verbindingen
Het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch maakt alle duurzame initiatieven zichtbaar en legt verbindingen tussen bedrijven, initiatieven en netwerken om elkaar te inspireren en motiveren. Met deze actieve houding zorgen we samen voor versnelling en vergroten we de impact. Ook inspireert het netwerk om nieuwe initiatieven te ontplooien op terreinen waar nog kansen liggen.

Totstandkoming van het netwerk
Op 10 juni jl. is het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch gelanceerd en de komende tijd wordt het netwerk verder uit- en opgebouwd. Het nieuwe netwerk is een logisch vervolg op de Bossche Energie Coalitie (BEC). Het is breed opgezet in die zin dat het aansluit op bestaande initiatieven in de stad. Een aantal bedrijven en organisaties heeft het initiatief genomen om een vervolgstap te maken naar het ‘Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch, een club van duurzaam doen’. Rabobank, Heijmans, BrabantWonen en Gemeente
‘s-Hertogenbosch hebben het initiatief genomen om dit netwerk te starten. Met groot enthousiasme zijn er organisaties en andere bedrijven aangesloten zoals KW1C, Casper de Haan, Joost, Waterschap Aa en Maas, Avans, Mooiland, HAS, Heineken, Arcadis, Enpuls en Zayaz en natuurlijk Signum!

www.clubvanduurzaamdoen.nl
#duurzaamdoendb
Instagram @clubvanduurzaamdoen
LinkedIn @clubvanduurzaamdoen
YouTube https://youtu.be/MepNtulcgtI

Liz Chermin benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht

Liz Chermin is met ingang van 15 maart 2021 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Signum. Zij volgt hiermee Carolien Angevaren op die de voorzittersrol tijdelijk heeft ingevuld, zij zal haar rol als regulier lid weer oppakken.

Liz Chermin studeerde beleidswetenschappen in Nijmegen, startte als docent Algemene Economie bij onder meer Hogeschool West Brabant en bekleedde vanaf 2004 directiefuncties binnen Avans Hogeschool, als laatste als directeur van de Academie Marketing en Business Management. Sinds 2011 was ze rector van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven en sinds 2016 is ze lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool.

“Ik verheug me op de ontmoeting met de verschillende scholen en vind het een eer een bijdrage te moge leveren aan een stichting die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van onze kinderen. De enorme passie en betrokkenheid bij het onderwijs die ik bij mijn eerste kennismakingen heb geproefd smaakt naar meer.”

Leon Spaan is per 15 maart jl. afgetreden als gewaardeerd lid van onze RvT.

Heropening basisonderwijs Den Bosch

Op basis van de adviezen van het OMT heeft het demissionair Kabinet op 31 januari jl. besloten om het basisonderwijs (exclusief BSO) vanaf 8 februari weer open te stellen. De scholen gaan niet ‘gewoon’ open. Er is nog steeds sprake van een pandemie met ernstige gevolgen voor onze samenleving. Veel is nog onduidelijk en onvoorspelbaar. Er zijn dan ook door de overheid strikte voorwaarden verbonden aan de openstelling van de scholen. De veiligheid van kinderen en medewerkers blijft daarmee voorop staan

Zoals door het kabinet besloten, openen wij aanstaande maandag de deuren van al onze scholen. We vinden het fijn dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen. Alle groepen in Den Bosch gaan hele dagen naar school. Door de wettelijke verplichtingen en noodzakelijke aanvullende maatregelen zal alles zeker in het begin nog niet als vanouds zijn, maar we streven er wel naar om alles voor de kinderen zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen. Onze scholen zijn druk bezig om de richtlijnen die gisteren zijn gepubliceerd om te zetten in aanpakken en afspraken die zijn afgestemd op de school specifieke situatie.

Uiteraard hebben wij ook oog en oor voor het welzijn van onze medewerkers. Er is nog veel onduidelijk en de soms tegenstrijdige berichtgeving draagt niet bij aan het veiligheidsgevoel van onze mensen. Met aanvullende maatregelen zoals mogelijkheid tot sneltesten, extra schoonmaak op scholen, etc. en het goede gesprek proberen we hier een passend antwoord op te geven.

We zullen op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen ook de komende tijd nog regelmatig richtlijnen en adviezen vanuit de overheid, het RIVM of onze koepel- en belangenorganisaties krijgen. Als Bossche schoolbestuurders wegen we of de voorgestelde maatregelen verantwoord, veilig en uitvoerbaar zijn. Samen met kinderopvang, gemeente, GGD en ondersteunende diensten bepalen we een gezamenlijke heldere lijn voor de basisscholen in Den Bosch en ondersteunen we directeuren en teams bij de uitwerking van de afspraken op schoolniveau.

Antonius Abt – Helma van Hoof (namens éénpitters)
ATO-Scholenkring – Hans Tijssen en Ankie de Laat
Filios Scholengroep – Archel Kerkhof
Signum Onderwijs – Jan Heijmans en Arlene Denissen
Talentis – Ton Reijnen

Wij hebben ons (t)huiswerk gedaan

 

In maart 2020 ondergaan we met elkaar een grote verandering. Onze kindcentra worden gesloten en het geven van onderwijs op locatie verandert van de een op de andere dag naar een systeem van ‘thuisonderwijs’ en online leren.  Dit was een enorme uitdaging en een unieke ervaring voor alle betrokkenen; onze leerlingen, onze  ouders en natuurlijk onze collega’s. Afgelopen juli verzochten we daarom ouders, collega’s en leerlingen, om in dit kader een enquête in te vullen om ervaringen uit deze periode te delen.  Als lerende organisatie vinden we het waardevol om de belangrijkste ervaringen van alle betrokkenen vast te houden. Ondanks de ongewone omstandigheden, was er genoeg enthousiasme onder ouders om mee te doen aan het onderzoek.

De bevindingen van deze enquête zijn gedeeld met ouders en medewerkers. Ook interesse in deze uitkomsten?
Klik hier Momenteel zijn we druk bezig met de opvolging van een aantal van de uitkomsten om de waardevolle informatie ook om te zetten in daden.