Wensen voor het onderwijs

Signum Onderwijs steunt de landelijke onderwijsstakingen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Zelf organiseerde het schoolbestuur op donderdag een inspiratiesessie met genodigden uit en rond het onderwijs, op vrijdag zijn veel medewerkers aanwezig bij de protestmars op de Parade.

‘Mijn wens voor het onderwijs is dat ieder kind het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft.’

De aula van kindcentrum De Kruisboelijn in ’s-Hertogenbosch zat donderdag vol met mensen die het onderwijs een warm hart toedragen: leerkrachten, ouders, leerlingen, schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers en partners in onderwijs en zorg in de regio ’s-Hertogenbosch. Signum nodigde met de inspiratiesessie uit om mee te zoeken naar manieren om ons onderwijs weer een stevig fundament te geven. Bestuurder Jan Heijmans hield een vurig pleidooi voor een ‘klimaatverandering’ in het onderwijs: ‘Het is tijd om structureel en met visie te investeren in het fundament van onze samenleving. We hebben een begrotingsoverschot tussen de 10 en 14 miljard. Wat is de toekomst van ons land de politiek eigenlijk waard?’

Investeren
Jan Uitdehaag, voormalig docent aan de lerarenopleiding eindigde zijn column met de woorden: ‘Het vak van leerkracht wordt weer mooi als we kunnen werken op scholen waarin echt gelijke kansen voor kinderen zijn. Dat mooie vak moet dan ook verdraaid goed betaald worden.’ Ontroerend was de voordracht van Mutoni uit groep 6 van kindcentrum De Kameleon: ‘Als jullie nu investeren in de toekomst van mij, maak ik jullie als ik later groot ben weer blij!’

Denken in oplossingen
Wat kunnen we zelf doen en wat hebben we nodig van de politiek? In een interactief tafelgesprek gingenprofessionals van Signum, Pabo Den Bosch, Koning Willem I College en de gemeente ’s-Hertogenbosch met elkaar in gesprek. Na een muzikaal intermezzo door het kinderorkest van kindcentrum ’t Schrijverke werden 10 actiepunten geformuleerd. De actiepunten worden op vrijdag 31 januari voorgelezen tijdens de protestmars op de Parade in Den Bosch. ‘Mijn wens voor het onderwijs is betere begeleiding van starters.’

Mijn wens voor het onderwijs…
Gedurende de staking verzamelt Signum ook wensen voor het onderwijs, van leerkrachten, ouders, leerlingen, schoolleiders en bestuurders. De verzamelde nieuwjaarswensen zijn later aangeboden aan Minister Asscher in Den Haag.

‘Mijn wens voor het onderwijs is meer ondersteuning in de klassen om de werkdruk van leerkrachten te verlichten.’

De actie van Stichting Signum is op Twitter te volgen via #onderwijsinspiratie2020.