Ons strategisch beleid

De optimale ontwikkeling van kinderen, dat is waar het ons om gaat. Daarvoor zijn professionals nodig die op de goede plek de goede dingen doen, in verbinding met elkaar, met ouders en met partners in het kindcentrum en de wijk. In de beleidsplanperiode 2019-2023 streven wij dan ook impact na op die drie gebieden: de ontwikkeling van kinderen, van medewerkers, en van de samenwerking met elkaar en onze partners.

Ontwikkeling van kinderen, personeel en samenwerking

Dit strategisch beleidsplan gaat over ontwikkeling: van de kinderen, van ons personeel en van de samenwerking met elkaar en onze partners. Bij elk van deze thema’s hebben wij een aantal centrale vragen gesteld, kwesties waar wij als onderwijsorganisatie dagelijks mee te maken hebben en die direct raken aan onze verantwoordelijkheid. Daarbij hebben wij concrete doelstellingen geformuleerd die wij periodiek met elkaar zullen evalueren. Omdat wij op deze drie gebieden meet- en merkbaar vooruitgang willen boeken, hebben wij ze impactgebieden genoemd.

‘Het kindcentrum als kansrijke oefenplaats voor het leven’

De beweging

Voorop staat de beweging die de kindcentra maken in de drie impactgebieden. Voorwaarde hiervoor is dat wij ook als organisatie groeien. Wij willen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, het primaire proces optimaal kunnen ondersteunen, kunnen vernieuwen, veranderen en verbeteren. Vanuit dit beleidsplan willen we verbetering en verandering richten op de bedoeling, onze interne organisatie verbeteren en het eigenaarschap in de lijn versterken. Klik hier om het Strategisch beleidsplan in te zien.

Welke school past bij mijn kind?

In ’s-Hertogenbosch en omgeving is Signum een organisatie voor primair onderwijs. Signum telt 23 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs verspreid over alle stadsdelen. De scholen zijn gehuisvest in 28 schoolgebouwen. De scholen variëren in omvang van 69 leerlingen tot 666 leerlingen. Dagelijks begeleiden 750 medewerkers ruim 6.400 leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Signum vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum 0-13 vormt en een maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties. We kunnen dat natuurlijk vertellen maar ervaren is natuurlijk veel beter. We nodigen ouders dan ook van harte uit in één van onze Kindcentra om te ervaren waar Signum voor staat.

Werken bij Signum

Talentvolle medewerkers die zich uitgedaagd voelen om bij te dragen aan onze ambities, daarnaar zijn we op zoek. Werkgeluk staat bij ons voorop. Daarom geven wij alle ruimte aan jouw talent en ambities, zodat je met plezier en passie kunt werken aan de optimale ontwikkeling van kinderen.