CAO primair onderwijs: Arbeidsvoorwaardengesprek

1. Bij indiensttreding wordt tussen werkgever en werknemer een arbeidsvoorwaardengesprek
gevoerd. In dat gesprek worden in ieder geval afspraken gemaakt over:
a. de beschrijving van de functie zoals opgenomen in het functiegebouw en de daarbij
behorende functieschaal;
b. de trede waarop de werknemer in de functieschaal wordt ingeschaald, rekening houdend
met de relevante werkervaring;
c. werktijd en de daarbij behorende werktijdfactor.

 

2. Als sprake is van een tijdelijke wijziging van werkzaamheden (maar geen wijziging van de functie)
voeren werkgever en werknemer een gesprek en leggen de uitkomst daarvan schriftelijk vast. Daarin
kunnen afspraken worden gemaakt over een eventuele extra beloning en/of extra faciliteiten.

 

3. Als de werknemer bereid is tot (tijdelijke) waarneming of vervanging van (een gedeelte van) de
werkzaamheden behorende bij een hogere functie, voeren werkgever en werknemer daarover
voorafgaand aan de bedoelde werkzaamheden een gesprek en leggen de uitkomst daarvan
schriftelijk vast. Daarin maken zij een afspraak over een extra beloning en eventuele extra
faciliteiten.

 

4. Als waarneming of vervanging zoals bedoeld in lid 3 in de organisatie voorkomt, stelt de werkgever
met instemming van de PGMR hierover beleid op.