CAO primair onderwijs: Salarisuitbetaling

1. De werkgever verschaft de werknemer bij eerste berekening en bij elke wijziging een loonstrook zorgt ervoor dat de werknemer uiterlijk op de laatste dag van de maand het salaris dan wel een
voorschot op het salaris ontvangt.

 

2. De werkgever mag bedragen die aan de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst onverschuldigd zijn uitbetaald, verrekenen met de volgende salarisbetalingen. Er mag per salarisbetaling niet meer dan 10 procent van het netto maandsalaris verrekend worden.

 

3. In afwijking op het tweede lid , zal bij beëindiging van het dienstverband het gehele alsnog verschuldigde bedrag worden ingehouden c.q. door de werknemer worden terugbetaald.

 

4. Wanneer de werknemer zonder meer had kunnen begrijpen dat hem teveel werd uitbetaald, dient de werknemer het teveel of ten onrechte betaalde onmiddellijk en geheel terug te betalen.