Verval van een gedeelte van de betrekkingsomvang

Verval van een gedeelte van de betrekkingsomvang

Indien en voor zover de werkzaamheden niet langer aan de werknemer worden opgedragen, vervalt van rechtswege het gedeelte van de betrekkingsomvang dat bestaat uit:
a. uren boven de normbetrekking;
b. een tijdelijke uitbreiding van de omvang van de betrekking.