Heropening basisonderwijs Den Bosch

Op basis van de adviezen van het OMT heeft het demissionair Kabinet op 31 januari jl. besloten om het basisonderwijs (exclusief BSO) vanaf 8 februari weer open te stellen. De scholen gaan niet ‘gewoon’ open. Er is nog steeds sprake van een pandemie met ernstige gevolgen voor onze samenleving. Veel is nog onduidelijk en onvoorspelbaar. Er zijn dan ook door de overheid strikte voorwaarden verbonden aan de openstelling van de scholen. De veiligheid van kinderen en medewerkers blijft daarmee voorop staan

Zoals door het kabinet besloten, openen wij aanstaande maandag de deuren van al onze scholen. We vinden het fijn dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen. Alle groepen in Den Bosch gaan hele dagen naar school. Door de wettelijke verplichtingen en noodzakelijke aanvullende maatregelen zal alles zeker in het begin nog niet als vanouds zijn, maar we streven er wel naar om alles voor de kinderen zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen. Onze scholen zijn druk bezig om de richtlijnen die gisteren zijn gepubliceerd om te zetten in aanpakken en afspraken die zijn afgestemd op de school specifieke situatie.

Uiteraard hebben wij ook oog en oor voor het welzijn van onze medewerkers. Er is nog veel onduidelijk en de soms tegenstrijdige berichtgeving draagt niet bij aan het veiligheidsgevoel van onze mensen. Met aanvullende maatregelen zoals mogelijkheid tot sneltesten, extra schoonmaak op scholen, etc. en het goede gesprek proberen we hier een passend antwoord op te geven.

We zullen op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen ook de komende tijd nog regelmatig richtlijnen en adviezen vanuit de overheid, het RIVM of onze koepel- en belangenorganisaties krijgen. Als Bossche schoolbestuurders wegen we of de voorgestelde maatregelen verantwoord, veilig en uitvoerbaar zijn. Samen met kinderopvang, gemeente, GGD en ondersteunende diensten bepalen we een gezamenlijke heldere lijn voor de basisscholen in Den Bosch en ondersteunen we directeuren en teams bij de uitwerking van de afspraken op schoolniveau.

Antonius Abt – Helma van Hoof (namens éénpitters)
ATO-Scholenkring – Hans Tijssen en Ankie de Laat
Filios Scholengroep – Archel Kerkhof
Signum Onderwijs – Jan Heijmans en Arlene Denissen
Talentis – Ton Reijnen

Wij hebben ons (t)huiswerk gedaan

 

In maart 2020 ondergaan we met elkaar een grote verandering. Onze kindcentra worden gesloten en het geven van onderwijs op locatie verandert van de een op de andere dag naar een systeem van ‘thuisonderwijs’ en online leren.  Dit was een enorme uitdaging en een unieke ervaring voor alle betrokkenen; onze leerlingen, onze  ouders en natuurlijk onze collega’s. Afgelopen juli verzochten we daarom ouders, collega’s en leerlingen, om in dit kader een enquête in te vullen om ervaringen uit deze periode te delen.  Als lerende organisatie vinden we het waardevol om de belangrijkste ervaringen van alle betrokkenen vast te houden. Ondanks de ongewone omstandigheden, was er genoeg enthousiasme onder ouders om mee te doen aan het onderzoek.

De bevindingen van deze enquête zijn gedeeld met ouders en medewerkers. Ook interesse in deze uitkomsten?
Klik hier Momenteel zijn we druk bezig met de opvolging van een aantal van de uitkomsten om de waardevolle informatie ook om te zetten in daden.

Symbolisch startschot voor de bouw van Campus aan De Lanen

In de wijk De Groote Wielen ontstaat iets moois, iets bijzonders. Stapje voor stapje komt de realisatie van de nieuwbouw voor ‘Campus aan De Lanen’ steeds dichterbij. De Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Signum Onderwijs hebben een succesvolle aanbesteding voor Campus aan De Lanen te Rosmalen doorlopen. BMV Veldhoven heeft de opdracht gekregen tot het realiseren van de nieuwbouw voor Kindcentrum ‘Campus aan De Lanen’.

Na dit mooie voorbereidingstraject was het moment eindelijk daar. Het symbolische startschot voor de bouw van Campus aan De Lanen is dan ook echt gegeven. Wethouder Ufuk Kâhya en Signum bestuurder Jan Heijmans waren uitgenodigd om ook even de handjes uit de mouwen te steken. Onder toeziend oog van de leerlingen van Campus aan de Lanen ging de eerste symbolische schop in de grond. De reis naar een nieuw Kindcentrum is dan ook echt begonnen. De opening van het nieuwe pand staat gepland voor eind 2021.

LIVE tijdens Den Bosch DataWeek

Wat knap! Vanochtend gingen Sienna en Maryam uit groep 7 van de Kruisboelijn in gesprek met wethouder Ufuk Kâhya en juffrouw Marleen. Live in de studio van 4ever DigiClever. Ze gingen in gesprek over het belang van goede digitale hardware maar ook wat de leerlingen er mee zouden willen gaan doen. Vooral leren, programmeren en het editen van foto’s was het antwoord van beide dames. Al mag er ook wel ruimte zijn voor spelletje Roblox.

4ever Digiclever is onderdeel van Den Bosch DataWeek. Tijdens deze live uitzending heeft de Lionsclub ’s-Hertogenbosch Bastion samen met leerlingen, juffen, meesters en wethouder Ufuk Kahya 176 Chromebooks symbolisch in gebruik genomen. Deze Chromebooks zijn voor alle brede scholen in ’s-Hertogenbosch. Het geld voor de Chromebooks is bijeengebracht op De Bossche Haringparty 2019 en met subsidie van de gemeente. Daarnaast hebben leveranciers een bijdrage geleverd.

Start nieuwbouw Campus aan de Lanen

In de wijk De Groote Wielen ontstaat iets moois, iets bijzonders. Stapje voor stapje komt de realisatie van de nieuwbouw voor ‘Campus aan De Lanen’ steeds dichterbij. De Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Signum Onderwijs hebben een succesvolle aanbesteding voor Campus aan De Lanen te Rosmalen doorlopen. BMV Veldhoven heeft de opdracht gekregen tot het realiseren van de nieuwbouw voor Kindcentrum ‘Campus aan De Lanen’. 

Op dit moment loopt de bouwvoorbereiding en in het najaar zullen de werkzaamheden buiten echt gaan aanvangen. Vanaf 7 september worden de bouwhekken geplaatst en wordt het bouwterrein ingericht. De bouwwerkzaamheden, die begin oktober starten, duren naar verwachting ongeveer een jaar; dus najaar/eind 2021 wordt de oplevering verwacht. De opening van het nieuwe pand staat gepland voor eind 2021.

 

Campus aan De Lanen 
Campus aan De Lanen is een bijzondere plek. Waar de kindcentra in Den Bosch plaats bieden aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar, gaat dat in de Campus tot het 15e  jaar. Een hele bewuste keuze zodat kinderen langer kunnen profiteren van het onderwijsconcept. Daarnaast is  er langer de tijd om te kiezen voor het vervolgonderwijs. Naast deze doorgaande ontwikkelingslijn kenmerkt Campus aan De Lanen zich door de speerpunten “buiten zijn en buiten leren”. Duurzaamheid staat ook hoog in het vaandel en dat is terug te zien in
het ontwerp van het nieuwe gebouw, ontworpen door Paul de Ruiter Architects. Er zijn bewuste en doordachte keuzes gemaakt (zowel binnen als buiten) om dit te onderstrepen.

Wensen voor het onderwijs

Signum Onderwijs steunt de landelijke onderwijsstakingen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Zelf organiseerde het schoolbestuur op donderdag een inspiratiesessie met genodigden uit en rond het onderwijs, op vrijdag zijn veel medewerkers aanwezig bij de protestmars op de Parade.

‘Mijn wens voor het onderwijs is dat ieder kind het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft.’

De aula van kindcentrum De Kruisboelijn in ’s-Hertogenbosch zat donderdag vol met mensen die het onderwijs een warm hart toedragen: leerkrachten, ouders, leerlingen, schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers en partners in onderwijs en zorg in de regio ’s-Hertogenbosch. Signum nodigde met de inspiratiesessie uit om mee te zoeken naar manieren om ons onderwijs weer een stevig fundament te geven. Bestuurder Jan Heijmans hield een vurig pleidooi voor een ‘klimaatverandering’ in het onderwijs: ‘Het is tijd om structureel en met visie te investeren in het fundament van onze samenleving. We hebben een begrotingsoverschot tussen de 10 en 14 miljard. Wat is de toekomst van ons land de politiek eigenlijk waard?’

Investeren
Jan Uitdehaag, voormalig docent aan de lerarenopleiding eindigde zijn column met de woorden: ‘Het vak van leerkracht wordt weer mooi als we kunnen werken op scholen waarin echt gelijke kansen voor kinderen zijn. Dat mooie vak moet dan ook verdraaid goed betaald worden.’ Ontroerend was de voordracht van Mutoni uit groep 6 van kindcentrum De Kameleon: ‘Als jullie nu investeren in de toekomst van mij, maak ik jullie als ik later groot ben weer blij!’

Denken in oplossingen
Wat kunnen we zelf doen en wat hebben we nodig van de politiek? In een interactief tafelgesprek gingenprofessionals van Signum, Pabo Den Bosch, Koning Willem I College en de gemeente ’s-Hertogenbosch met elkaar in gesprek. Na een muzikaal intermezzo door het kinderorkest van kindcentrum ’t Schrijverke werden 10 actiepunten geformuleerd. De actiepunten worden op vrijdag 31 januari voorgelezen tijdens de protestmars op de Parade in Den Bosch. ‘Mijn wens voor het onderwijs is betere begeleiding van starters.’

Mijn wens voor het onderwijs…
Gedurende de staking verzamelt Signum ook wensen voor het onderwijs, van leerkrachten, ouders, leerlingen, schoolleiders en bestuurders. De verzamelde nieuwjaarswensen zijn later aangeboden aan Minister Asscher in Den Haag.

‘Mijn wens voor het onderwijs is meer ondersteuning in de klassen om de werkdruk van leerkrachten te verlichten.’

De actie van Stichting Signum is op Twitter te volgen via #onderwijsinspiratie2020.

’t Bossche Stakingsontbijt

Voor de onderwijsbesturen en directeuren in Den Bosch was het dit weekend druk. Druk door de vele vragen vanuit  medewerkers  en  ouders.  Gaan  we  wel  staken?  Moeten  de  scholen  open?  Hoe  kijken  wij  naar  het convenant wat minister Slob met betreffende partijen heeft besloten? De versnippering in zienswijze lijkt groter dan ooit. Of misschien toch ook niet?  Signum Onderwijs en ATO-Scholenkring geloven in de kracht van de dialoog. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en ’t Bossche Stakingsontbijt georganiseerd. Tijdens dit ontbijt gingen ouders, leerkrachten, bestuurders en Wethouder Ufuk Kâhya met elkaar in dialoog over o.a. het lerarentekort en de werkdruk.

 

20191106 Filmpje Signum – Debat