21 juli 2021

Ingrid Timmermans benoemd tot lid Raad van Toezicht

Ingrid Timmermans is met ingang van 1 augustus 2021 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Signum met expertise gebied financiën. Zij volgt hiermee Bob van Kuijck op die is afgetreden als gewaardeerd lid van onze Raad van Toezicht. Ingrid neemt zitting in de Raad van Toezicht op voordracht van de GMR.

Ingrid werkt als manager en concerncontroller bij Breda University of Applied Sciences (BUas) en heeft als registeraccountant in de onderwijssector bij PwC gewerkt. Als nevenfunctie zet zij zich tevens in als lid van de Audit commissie bij de Zonnebloem.

“Ruim dertien jaar heb ik in Den Bosch gewoond en woon nu sinds een jaar of vier in Rosmalen. Door me voor Signum in te zetten heb ik een mooie verbinding met de gemeente waar ik graag woon. Wat me bovendien heel erg aanspreekt bij Signum is dat het een stichting is voor het primair onderwijs met grote ambities en dat zij bezig is om die ambities ook echt waar te maken. Ik kijk er naar uit om daar vanuit de toezichthoudende rol een steentje aan bij te kunnen dragen”.

Van harte welkom Ingrid bij onze mooie club!