5 juli 2021

Intentieovereenkomst SSPOH – Stichting Compas

Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch. In de stichting werken vier schoolbesturen samen: ATO- Scholenkring, Signum, Talentis en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Antonius Abt, Nour en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd. SSPOH is met name een platform voor afstemming en overleg over zaken in en rond het primair onderwijs en treedt op als gesprekspartner van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Afgelopen jaren is er in onderwijsland veel gebeurd, denk aan Corona, oplopende werkdruk, lerarentekort, etc. maar ook grote thema’s zoals passend onderwijs, gelijke kansen, digitalisering en professionalisering staan op de agenda. Dit vraagt niet alleen om goede afstemming maar ook om slagvaardigheid en voldoende loopvermogen om al die mooie ideeën ook samen uit te voeren. Op 30 juni hebben de gezamenlijke PO besturen de intentie uitgesproken om SSPOH om te gaan vormen tot de Stichting Compas. Vanuit het idee integraal en inclusief (verder i&i) wordt de Stichting Compas een uitvoeringsorganisatie voor het Bossche Primair Onderwijs. De I&I-aanpak bestaat voorlopig uit de volgende drie werklijnen:

• Wijkgericht werken
• Kansen voor kinderen
• Doorlopende ontwikkeling 0-15

De PO-bestuurders treffen elkaar vanaf september a.s. periodiek in het Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs (BOPO) om lopende zaken te bespreken en afstemming te zoeken met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, jeugdzorg- en welzijnsorganisaties, het samenwerkingsverband en de gemeente in het kader van het lokaal onderwijsbeleid. De komende periode zal gebruikt worden om de werkorganisatie van de Stichting Compas in te richten.

Met deze intentieverklaring willen de PO-besturen het Bossche onderwijs langs de drie werklijnen verder ontwikkelen. Deze volgende fase gaan wij in als partners, maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en kijken we met open vizier naar kansen die de toekomst ons gaat bieden. Dit doen wij ambitieus, vol vertrouwen en daadkrachtig. We blijven samenwerken aan inclusief en integraal onderwijs voor alle basisschoolleerlingen in de stad. Samen met onze partners realiseren we onderwijs waarin het vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen centraal staat, waarbij kinderen thuis nabij onderwijs kunnen volgen dat past bij hun talenten en waarin aandacht is voor hun doorlopende ontwikkellijn.