16 maart 2021

Liz Chermin benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht

Liz Chermin is met ingang van 15 maart 2021 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Signum. Zij volgt hiermee Carolien Angevaren op die de voorzittersrol tijdelijk heeft ingevuld, zij zal haar rol als regulier lid weer oppakken.

Liz Chermin studeerde beleidswetenschappen in Nijmegen, startte als docent Algemene Economie bij onder meer Hogeschool West Brabant en bekleedde vanaf 2004 directiefuncties binnen Avans Hogeschool, als laatste als directeur van de Academie Marketing en Business Management. Sinds 2011 was ze rector van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven en sinds 2016 is ze lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool.

“Ik verheug me op de ontmoeting met de verschillende scholen en vind het een eer een bijdrage te moge leveren aan een stichting die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van onze kinderen. De enorme passie en betrokkenheid bij het onderwijs die ik bij mijn eerste kennismakingen heb geproefd smaakt naar meer.”

Leon Spaan is per 15 maart jl. afgetreden als gewaardeerd lid van onze RvT.