Managementteam

Ons managementteam bestaat uit een club gedreven specialisten op het gebied van HRM, financiën, KI&O (kwaliteit, innovatie en ontwikkeling), gebouwbeheer, facilitair en ondersteuning in de breedste zin des woords. Vanuit Marienwater wordt op veel beleidsgebieden ondersteuning verleend aan onze Kindcentra met als doel dat juist onze collega’s op de werkvloer zich zoveel mogelijk kunnen richten op het geven van onderwijs. We stellen ze graag even aan je voor;

Hoofd KI&O

Adriaan Mellema is de dromer en visionair. Een waardevolle eigenschap als hoofd KI&O. Adriaan is in samenwerking met de directeuren, verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit, innovatie en organisatieontwikkeling. Adriaan is de spil bij het tot stand komen van het Strategisch beleidsplan, hij volgt en analyseert de resultaten en onderhoud relevante contacten met externen zoals het samenwerkingsverband en de onderwijsinspectie. Uiteraard doet hij nog veel meer maar dat past niet in een hokje ;-)

Hoofd Facilitair

Onder leiding van Léon Hanssen zet het SBK team zich in om alles rondom het facilitaire en huisvesting op rolletjes te laten lopen. Léon is tevens nauw betrokken bij nieuwbouwprojecten, verbouwing of renovatie van onze Kindcentra.

Bestuurssecretaris

Caren is de verbinder. Als bestuurssecretaris probeert ze interne belanghebbenden, zoals het RvT, CvB en MT te verbinden in doelen en informatievoorziening. Ook de planning en verschillende processen, zoals besluitvorming brengt ze samen. Ze is eerste aanspreekpunt voor de AVG en in de lead bij juridische zaken. Natuurlijk doet ze dat niet alleen maar samen met het bestuurssecretariaat en onze collega marketing & communicatie.

Hoofd HR

Eline is samen met haar team verantwoordelijk voor o.a. werving & selectie, verzuimbegeleiding, duurzame inzetbaarheid en formatie. Als professional is Eline samen met haar team bezig om altijd het beste uit onze mensen te halen.