4 februari 2021

Heropening basisonderwijs Den Bosch

Op basis van de adviezen van het OMT heeft het demissionair Kabinet op 31 januari jl. besloten om het basisonderwijs (exclusief BSO) vanaf 8 februari weer open te stellen. De scholen gaan niet ‘gewoon’ open. Er is nog steeds sprake van een pandemie met ernstige gevolgen voor onze samenleving. Veel is nog onduidelijk en onvoorspelbaar. Er zijn dan ook door de overheid strikte voorwaarden verbonden aan de openstelling van de scholen. De veiligheid van kinderen en medewerkers blijft daarmee voorop staan

Zoals door het kabinet besloten, openen wij aanstaande maandag de deuren van al onze scholen. We vinden het fijn dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen. Alle groepen in Den Bosch gaan hele dagen naar school. Door de wettelijke verplichtingen en noodzakelijke aanvullende maatregelen zal alles zeker in het begin nog niet als vanouds zijn, maar we streven er wel naar om alles voor de kinderen zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen. Onze scholen zijn druk bezig om de richtlijnen die gisteren zijn gepubliceerd om te zetten in aanpakken en afspraken die zijn afgestemd op de school specifieke situatie.

Uiteraard hebben wij ook oog en oor voor het welzijn van onze medewerkers. Er is nog veel onduidelijk en de soms tegenstrijdige berichtgeving draagt niet bij aan het veiligheidsgevoel van onze mensen. Met aanvullende maatregelen zoals mogelijkheid tot sneltesten, extra schoonmaak op scholen, etc. en het goede gesprek proberen we hier een passend antwoord op te geven.

We zullen op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen ook de komende tijd nog regelmatig richtlijnen en adviezen vanuit de overheid, het RIVM of onze koepel- en belangenorganisaties krijgen. Als Bossche schoolbestuurders wegen we of de voorgestelde maatregelen verantwoord, veilig en uitvoerbaar zijn. Samen met kinderopvang, gemeente, GGD en ondersteunende diensten bepalen we een gezamenlijke heldere lijn voor de basisscholen in Den Bosch en ondersteunen we directeuren en teams bij de uitwerking van de afspraken op schoolniveau.

Antonius Abt – Helma van Hoof (namens éénpitters)
ATO-Scholenkring – Hans Tijssen en Ankie de Laat
Filios Scholengroep – Archel Kerkhof
Signum Onderwijs – Jan Heijmans en Arlene Denissen
Talentis – Ton Reijnen