Samenwerking

 

Om onze ambities op het gebied van kindontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers vanuit ons Strategisch beleidsplan te kunnen realiseren, is samenwerking essentieel. Wij willen meer inclusief onderwijs van hoogwaardige kwaliteit bieden, passend bij de context van de wijk. Het organiseren van partnerschappen in en rond de kindcentra is gericht op de realisatie van deze ambitie. Samenwerken is daarmee een belangrijke component, maar vindt ook plaats in het kader van educatief partnerschap met ouders.

Stichting Beheer Kindcentra

Omdat we geloven dat je samen verder komt dan alleen en om zaken efficiënter te regelen is Stichting Beheer Kindcentra (SBK) eind 2011 opgericht vanuit een samenwerking tussen Signum en ATO-Scholenkring. Deze stichting heeft als doel uitvoering te geven aan facilitaire en gebouwvraagstukken rondom het beheer van onze kindcentra. SBK heeft hiertoe een facilitaire dienst ingericht. Onder leiding van Léon Hanssen zet het SBK team zich in om alles rondom het facilitaire op rolletjes te laten lopen.

Digidact

Ook op het gebied van ICT hebben we onze krachten gebundeld. Samen met ATO-Scholenkring is Digidact opgericht. Digidact is inmiddels uitgegroeid tot een speler van formaat in het onderwijsveld op het gebied van ICT. Digidact adviseert, ondersteunt en begeleidt meer dan 50 kindcentra en scholen in de regio ’s-Hertogenbosch met onderwijs en ICT. Een organisatie met kennis van ICT én de dagelijkse praktijk op school. Benieuwd naar de mensen bij digidact? Klik hier

SSPOH

Gemeente Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch. SSPOH is een platform voor afstemming en overleg over het lokaal primair onderwijsbeleid. Geïnteresseerd in de beloften die we met elkaar hebben opgesteld? Klik hier

Partnerschap Opleiden in de School

Samen de leerkracht op de beste plek opleiden, daar draait het om in het Partnerschap Opleiden in de School. Hoe we dat willen bereiken? Door als werkveld en opleiding onze kennis en kunde te delen, door samen te onderzoeken en samen te ontwikkelen. Onze gezamenlijke ambitie is dat in 2020 alle Fontys Hogeschool Kind en Educatie pabo-studenten zijn opgeleid tot leerkracht op een werkplek die voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Academische Opleidingsschool. Geïnteresseerd in POS? Klik hier 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend Onderwijs, noemen we dat. In samenwerking met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij zorgen we dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms is dat op een speciale school, maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat. Geïnteresseerd in Samenwerkingsverband Primair onderwijs de Meierij? Klik hier

Onderwijs Academie

Onderwijs Academie is de partner van het onderwijs voor een leven lang ontwikkelen. Samen werken ze aan de uitdagingen rondom professionalisering. Dat doen ze met behulp van eigen huisacademies.

 

Zij helpen onderwijsinstellingen met het opzetten, organiseren en uitvoeren van een huisacademie. Een eigen huisacademie faciliteert groei en ontwikkeling van medewerkers. Met een leeraanbod voor de hele organisatie en met aanbod op maat, waarmee docenten zich kunnen en soms ook gewoon moeten ontwikkelen. Het perfecte instrument voor leerlijnen die passen bij de visie van de school. Een huisacademie verbetert de leercultuur van binnen. Het laat zien dat zelf ontwikkelen uitdagend is en noodzakelijk. Want om leerlingen en studenten te laten groeien, moeten we zelf ook blijven groeien.

Primair voor jou

Primair voor jou is een platform voor iedereen die zich oriënteert op een baan in het (speciaal) basisonderwijs in Noord-Brabant-Oost en Bommelerwaard. Op dit platform worden alle vacatures in het primair onderwijs in deze regio’s in een duidelijk overzicht weergegeven. Ook de vacatures van Signum Onderwijs zijn er te vinden.