Educatief Centrum ’t Sparrenbos

Eikakkerhoeven 83
5242 KM Rosmalen

Educatief Centrum ‘t Sparrenbos is een Kindcentrum midden in de groene wijk Sparrenburg, waar kinderen van 0-13 jaar terecht kunnen voor opvang en onderwijs.

Kinderen kunnen bij ons spelen, leren, onderzoeken en ontdekken en krijgen alle begeleiding en aandacht die zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

We werken dagelijks met gedreven en enthousiaste medewerkers en voelen een sterke betrokkenheid van  ouders/verzorgers.

EC ’t Sparrenbos is samen groeien en individueel ontwikkelen.

Educatief Centrum ’t Sparrenbos telde op 1 maart 2020 ongeveer 100 kinderen in de dagelijkse opvang en bijna 400 leerlingen in het onderwijs, die verdeeld zijn over 2 locaties met 15 groepen volgens het leerstofjaarklassensysteem.

Dit betekent dat onze kinderen van dezelfde leeftijd in een groep uniform onderwijs gedifferentieerd aangeboden krijgen.
Zowel de onder- als de bovenbouwlocatie is dusdanig ingericht, dat we het onderwijs kleinschalig kunnen organiseren met veel mogelijkheden voor samenwerking zowel in kleinere als in grotere groepen.

Dit geldt ook voor de speelplaatsen en de plaatsen voor bewegingsonderwijs (eigen speel­zaal en sporthal de Hazelaar). Wij proberen te werken met groepsdoorbrekende organisaties bij diverse vak-en vormingsgebieden zoals bij lezen, rekenen en creatieve vakken.
Onze school heeft een structureel onderwijsaanbod, dat zich o.a. richt op het bevorderen van de sociale competenties van leerlingen via het programma De Vreedzame School.

Wij hebben aandacht voor de samenleving en de diversiteit daarin en proberen de betrokkenheid van leerlingen bij de samenleving te bevorderen. Onze visie op actief burgerschap en sociale integratie en de manier waarop dit in ons onderwijsaanbod gestalte krijgt sluit aan bij de missie/visie van onze school en bij onze levensbeschouwelijke identiteit. Andere speerpunten zijn naast een sociaal veilig klimaat ook hoogbegaafdheid, een gezonde school (Bewegen en Sport) en geïntegreerd wereld oriënterend onderwijs (Davinci).