KBS de Kameleon

Graafseweg 52
5213 AL 's Hertogenbosch

Basisschool De Kameleon staat voor opbrengstgericht onderwijs. We gaan uit van het principe dat ieder kind uniek is met een eigen leertempo en leerstrategie. Het is onze primaire taak de kinderen te stimuleren een zo goed mogelijke prestatie te leveren op alle terreinen van het leven. We gebruiken uitdagende methoden en in de groepen zijn gebruikte leerstrategieën duidelijk zichtbaar. Onze school is ‘taalrijk’ ingericht, een belangrijke voorwaarde voor een hoog leerrendement.

Daarnaast vinden wij het belangrijk de sociaal- emotionele ontwikkeling en de creativiteit van elk kind te ontwikkelen. Basisschool de Kameleon staat ook voor een veilig schoolklimaat en grote wederzijdse betrokkenheid bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Basisschool De Kameleon maakt deel uit van BBS De Graaf waardoor we veel extra activiteiten hebben op het gebied van cultuur, sport en welzijn.