Kindcentrum ’t Boschveld

Zernikestraat 2
5223 CD 's-Hertogenbosch

Kindcentrum ’t Boschveld is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn welkom voor opvang en onderwijs. Binnen ons kindcentrum ontwikkelen kinderen zich op eigentijdse wijze, waar we aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden- en behoeften van elk kind.

Binnen ons kindcentrum vormen kinderen van verschillende leerjaren een unit. De school heeft 3 units, waarin kinderen groepsoverstijgend met 40 tot 60 kinderen samen leren, werken en spelen. Elke unit heeft een breed samengesteld team van professionals. Deze professionals geven instructie en begeleiden de kinderen op de leerpleinen in de units.

Binnen het thematisch werken in de units is veel aandacht voor rekenen, lezen en taal, maar ook voor onderzoekend, ontdekkend, ontwerpend, spelend en handelend leren. Op deze manier krijgen kinderen de ruimte om op verschillende manieren te leerstof tot zich te nemen en ook zelf nieuwe ontdekkingen te doen. Wij zorgen dat er een ruim keuzeaanbod is voor alle kinderen.

Kindcentrum ’t Boschveld is een gezonde en vreedzame school. Gezamenlijk werken we aan gezondheidsthema’s, hebben we sportlessen van een vakleerkracht en besteden we veel tijd aan het samen leven en leren met behulp van ‘de Vreedzame school’. Door het werken in heterogene groepen, leren kinderen al op jonge leeftijd om elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen.

Op kindcentrum ’t Boschveld is er een intensieve samenwerking met de opvang van Kanteel, de Brede Bossche School (BBS) en het onderwijs van Signum. Zowel onder- als na schooltijd worden er vele activiteiten georganiseerd voor kinderen van het kindcentrum en uit de wijk.

Kinderopvang en onderwijs werken samen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Er zijn combinatiefunctionarissen die zowel bij de opvang als het onderwijs worden ingezet en professionals volgen gezamenlijk scholing. Onze missie is dan ook:

Samen durven, doen en delen!

We hopen u te mogen ontmoeten op Kindcentrum ’t Boschveld!