Kindcentrum de Kwartiermaker

Heerendonklaan 4
5223 XB 's-Hertogenbosch

Kindcentrum De Kwartiermaker biedt haar kinderen een veilige, kleinschalige, gestructureerde, inspirerende leeromgeving in de vorm van een minisamenleving. Hierin worden alle kinderen geprikkeld om te ontdekken, te spelen en te ontwikkelen. Kinderen die ons kindcentrum verlaten zijn zeer zelfbewuste en gemotiveerde kinderen. Zij zetten vol vertrouwen de volgende stap in de maatschappij. Deze kinderen zijn in staat om zelfstandig en samen met anderen gestructureerd en overzichtelijk te handelen, waarbij verkregen kennisinzicht als basis dient voor kennisconstructie.

Positief zelfbeeld
Kinderen weten wat hun kwaliteiten zijn. Ze kennen hun eigen leer- en werkstijlen en kunnen zo inschatten wat zij hierin nodig hebben. Dit helpt kinderen om op hun eigen niveau te presteren.

Leerstrategieën
Kinderen leren dat er voor iedere uitdaging een aanpak is. Een effectieve aanpak kan het ontwikkelproces versnellen.

Zelfredzaamheid
Kinderen kunnen vaak veel meer dan dat ze zelf denken. We helpen kinderen bewust te worden van de soorten hulpbronnen die beschikbaar zijn. Ze ervaren dat ze op eigen kracht heel ver kunnen komen, maar leren ook hulp in te roepen, als dat nodig is. We ontwikkelen met de kinderen het eigen denk- en onderzoeksvermogen.

Intrinsieke motivatie
Kinderen leren wat motivatie is. Wij motiveren de kinderen om tot ontwikkeling te komen. Dit doen we door een betekenisvolle context aan te bieden. Een context die aansluit bij de belevingswereld van het kind. We leren ze ook om te gaan met tegenslagen.