Kindcentrum de Matrix

Kraanvogellaan 4
5221 GB Engelen

Kindcentrum De Matrix is een kindcentrum dat voor ieder kind kansen creëert in een veilige omgeving waar spelen, leren en ontwikkelen een plezierige uitdaging is. Wij staan voor;

Betekenisvol leren (binnen een context)
Leren en ontwikkelen is een samenhang tussen kennis, inzicht en vaardigheden. Een kind moet kunnen begrijpen wat en waarom hij leert. Inzicht is belangrijk om het geleerde ook in andere situaties te kunnen herkennen, te gebruiken en toe te passen.

Een gevarieerd en samenhangend aanbod
Om goed te kunnen ontwikkelen en leren heeft een kind een rijke krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. Wij bieden ruimte voor experimenteren, voor onderzoeken, voor verschillende leerstijlen en leervormen.

Het kind als mede eigenaar van zijn proces
Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij hun eigen ontwikkel en  leerproces. Wij bieden ruimte aan de eigen inbreng van kinderen, eigen wensen, eigen oplossingen en eigen creativiteit. Dit kan als de omgeving voldoende uitdaging en ondersteuning biedt. Tot ondersteuning behoort ook structuur en grenzen bieden, voor kinderen vormt dit een houvast.

Ontwikkelen en leren door te ervaren
Door te kijken naar wat effectieve vormen van leren zijn zien we dat praktijkoefening en uitleg geven aan elkaar actieve leermethoden zijn die het meeste rendement opleveren.

Aansluiten en afstemmen op de ontwikkelbehoefte van het kind
Op ons kindcentrum draait alles om kinderen. We stemmen af op zowel de pedagogische als de didactische behoefte van kinderen. We hebben oprechte aandacht voor het  kind.

In dialoog met kinderen, ouders en partners zorgen wij voor een veilig en sfeervol pedagogisch klimaat waarin kinderen de kans krijgen zich binnen de gestelde kaders te bewegen, te ontwikkelen en te leren. 

Wat laten wij u zien:

  • Elkaar vertrouwen vanuit een positieve intentie is op de Matrix vanzelfsprekend;
  • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We spreken elkaar aan op, handelen en gedrag. Zo bieden wij veiligheid en structuur;
  • Samenwerking tussen kinderen en in het team is de manier waarop wij leren van en met elkaar;
  • Wij leren kinderen respect te hebben voor zichzelf, de ander en de wereld.