Kindcentrum de Troubadour

Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen

De Troubadour in Rosmalen is een ambitieus en toonaangevend kindcentrum, volop in beweging met eigentijds en degelijk onderwijs. Binnen jaarklassen wordt doelgericht gewerkt aan een brede ontwikkeling van kinderen, waarbij sociale veiligheid, goede resultaten die passen bij het eigen niveau van elk kind én plezier in leren belangrijk zijn.

Er wordt gewerkt met bewezen effectieve methoden, waarbij kinderen zowel veel van hun leerkrachten leren als van elkaar. Ook zelf onderzoeken en ontdekken komt aan bod. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in het IPC-programma, waarin thematisch wordt gewerkt en kinderen zelf invulling geven aan vakken zoals wereldoriëntatie. De kernvakken worden aangeboden middels expliciete instructie van de leerkracht. Hierin worden de kinderen actief begeleid om de gewenste leerdoelen te behalen. Naast leerdoelen per klas zijn ook individuele doelen belangrijk, omdat niet elk kind op hetzelfde niveau werkt. Hoogbegaafde kinderen krijgen aanvullende verdiepende leerlijnen aangeboden met voor hen passende methodes en materialen.

De Troubadour is een kindcentrum dat voor ieder kind kansen creëert in een rustige en veilige omgeving, waar leren en ontwikkelen een plezierige uitdaging is. is uitgegroeid tot een centrum waar basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang dagelijks vorm krijgen. School werkt samen met de kinderopvangpartner Kanteel. De Troubadour is gelegen in de wijk Molenhoek.

De Troubadour vindt het belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Kinderen worden daarom gestimuleerd om zelfstandig en kritisch tot goede oplossingen te komen en dat ze zich kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen. Kinderen worden uitgedaagd, krijgen aandacht en merken dat iedereen ertoe doet. Positief met elkaar samenleven en samenwerken is een belangrijk uitgangspunt. Waarden en normen zijn hierin heel  belangrijk.

Mocht u interesse hebben in ons Kindcentrum dan nodigen we u van harte uit voor een kennismaking!