Kindcentrum Het IJzeren Kind

Vincent van Goghlaan 28
5246 GB Rosmalen

Op het IJzeren Kind staat het kind centraal. Dit betekent dat we binnen ons centrum er voor zorgen dat alle kinderen van 0 tot 13 jaar optimaal begeleid worden in hun ontwikkeling. Hierbij zijn we ambitieus en ondernemend, maar houden natuurlijk rekening met specifieke mogelijkheden en talenten. We maken gebruik van moderne hulpmiddelen en leren de kinderen kennis, vaardigheden en inzichten die passen bij de 21e eeuw.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom besteden we naast de cognitieve vakken zoals rekenen, taal, lezen en woordenschat ook ruimschoots aandacht aan bewegen, cultuur, wetenschap en technologie.

Als team streven we niet alleen naar opvang en onderwijs van een hoge kwaliteit, maar staat het welbevinden van de kinderen voorop. Hiervoor realiseren we met elkaar een pedagogisch klimaat waarbij veiligheid, structuur, vertrouwen en open communicatie kenmerkend zijn.

“It takes a villages to  raise a child.” Met en van elkaar leren vinden we voor alle betrokkenen uitermate belangrijk. Door samen te werken, inspireren we elkaar en voelen ons met elkaar verbonden.

In dit ontwikkeltraject tonen we ons een betrouwbare partner voor elkaar, de kinderen en ouders.