Kindcentrum Meerlaer- Basisschool De Masten

Sint Jozefstraat 1
5248 AT Rosmalen

Kindcentrum Meerlaer levert een belangrijke bijdrage aan inclusie voor kinderen van 0-13 jaar. We werken vanuit vertrouwen in kinderen en creëren optimale ontwikkelkansen voor kinderen door hun betrokkenheid te stimuleren in een rijke leer- en speelomgeving, waarin het welbevinden van de kinderen voorop staat. In de bijzondere samenwerking binnen kindcentrum Meerlaer hebben de kinderen onderling regelmatig contact met elkaar. Ze ontmoeten, spelen en leren met elkaar op diverse momenten. Wekelijks zijn er momenten waarbij kinderen van school, reguliere opvang en het orthopedagogisch kindercentrum samen activiteiten ondernemen. Dit vanuit de uitgangspunten rekening houden met elkaar, leren omgaan met elkaar en het kunnen omgaan met en respecteren van onderlinge verschillen en overeenkomsten. Bekijk vooral ook ons filmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NOINGI4DDTw

In het pand van Meerlaer zijn basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang, OPDK De Elzengaard en Ons Trefpunt, de gezamenlijke gebruikers.  Op De Masten wordt groepsoverstijgend geleerd en gewerkt binnen units. We hebben een onderbouwunit (leerjaar 1-2-3), een middenbouwunit (leerjaar 4-5) en een bovenbouwunit (leerjaar 6-7-8). Elke unit wordt dagelijks begeleid door 2 of 3 onderwijsprofessionals en elke unit heeft meerdere werkplekken. Op onze school kijken wij naar de individuele ontwikkeling en bijpassende onderwijsbehoefte van ieder kind en spelen daaropin door het kind de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Een uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de heterogene groepen en de rol van de leerkracht. Ons team werkt intensief samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen.