Kindcentrum het Stadshart

Kruisbroedershof 31
5211 GX 's-Hertogenbosch

Missie

De missie van het kindcentrum is: Samen het beste uit ieder kind halen!

Visie

Onze visie daarbij is: ieder kind is anders en kan in ons kindcentrum zijn eigen mogelijkheden ontwikkelen in een warme, prettige, veilige en inspirerende leer­, speel­ en leefomgeving. Binnen het kindcentrum heerst een rustige sfeer. We bieden houvast aan de kinderen en professionals door eenduidige regels en afspraken. Er is volop aandacht voor iedereen die bij het kindcentrum betrokken is. Hier worden kinderen, ouders en professionals gezien en erkend in wie ze zijn en wat ze kunnen.

Wij streven ernaar de kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis te geven, waardoor zij hun talenten, kwaliteiten en creativiteit optimaal kunnen ontplooien. In samenwerking en vanuit harmonie met de ouders halen we het beste uit de kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden spelen met en leren van elkaar. Professionals en ouders dragen met elkaar verantwoordelijkheid voor de groei en ontwikkeling van de kinderen. Ontwikkelen is meer dan kennis vergaren. We scheppen een omgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot initiatiefrijke, autonome kinderen.

Ons kindcentrum streeft naar brede ontwikkeling van de kinderen en merkbare resultaten die aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen.

Onder resultaten verstaan we zowel ontwikkeling op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel als motorisch gebied. We handelen en leren vanuit een aantal kernwaarden, onze sleutels tot succes. Deze waarden liggen ten grondslag aan de regels en afspraken die wij op ons kindcentrum hanteren voor alle betrokkenen.

Kinderen, professionals en ouders waarderen en accepteren elkaar en werken samen aan dezelfde doelen. Hierdoor ontstaat een klimaat dat uitnodigt tot samen spelen, samen leren en samen ontwikkelen.

Wij vormen een kindcentrum waar we samen betrokken en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Spelen, leren en ontwikkelen doen we samen!

Onze kernwaarden zijn:

•   Inspireren

•   Vertrouwen

•   Samenwerken

•   Kwaliteit

Deze kernwaarden gelden zowel voor kinderen, professionals en ouders.