Kindcentrum ’t Schrijverke

Patagonstraat 1
5237 NE 's Hertogenbosch

Op kindcentrum ’t Schrijverke is ieder kind uit de wijk welkom. Het Schrijverke hanteert een eigen(wijs) onderwijsconcept, dat zich het best laat uitleggen aan de hand van onze kernwaarden en belangrijkste bouwstenen. In het kort komen de kernwaarden – je zou ze ook het fundament van het Schrijverke kunnen noemen – op het volgende neer:

  • Sterk zijn in onze vieringen.
  • We vormen dan een gemeenschap die samen geniet.
  • We delen onze verantwoordelijkheid met ouders.

We bieden de Schrijverkes op onze school een stevige basis, een veilige en vertrouwde plek waar ze alle ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot stevige, autonome individuen die zichzelf durven laten zien en initiatief durven nemen. Elk Schrijverke volgt zijn eigen pad, maar doet dat niet alleen. Schrijverkes leren van en met elkaar. We verbinden ons onderwijs aan interessante netwerken of ‘meerweters’. Zij komen van zowel de ouderpopulatie als van buiten de school. De bouwstenen zijn het thematisch werken , ‘schrijver’ worden van je eigen tekstboeken, kringpresentaties, uitstapjes, vieringen en de heterogene groepen. Kinderen leren namelijk met en van elkaar in een groep die bestaat uit kinderen van verschillende leeftijd en zo kennen we groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Onderzoekend en ontwerpend leren en het ontwikkelen in eigen tempo en richting staan centraal.