Kindcentrum Westerbreedte

Jan Olieslagersstraat 51
5224 BD ’s Hertogenbosch

Ons kindcentrum neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk de Kruiskamp. We zijn een middelgrote school met ongeveer 350 leerlingen en maken deel uit van de Brede Bossche School Kruiskamp locatie Jan Olieslagersstraat 51. We werken nauw samen met Kanteel waardoor er een goede samenwerking is met peuterarrangement en kinderopvang. Hierdoor kunnen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun totale ontwikkeling.  Leerkrachten, ouders en kinderen trekken samen op, om gezamenlijk een fijne kwalitatief zeer goede schoolomgeving te vormen. In onze kindcentrumgids en ons jaarplan kunt u lezen op welke manier we dat vormgeven.

We onderscheiden ons door een eigentijdse visie op goed onderwijs. Hierbij werken wij groepsdoorbrekend om goed aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn een Jeelo-school we bieden kindcentrumbreed dezelfde projecten aan. Op een Jeelo-school leren leerlingen samen met de mensen uit hun directe omgeving. Leerlingen werken samen aan projecten. Zo doen ze kennis op en ontwikkelen hun competenties. Leerlingen hebben zicht op hun leerdoelen. Ze weten wat ze al kunnen en wat ze nog gaan leren.

Kindcentrum Westerbreedte benut alle factoren die bijdragen aan het welbevinden van kinderen en personeel, waardoor iedereen zich verder kan ontwikkelen.

Er is aandacht voor relatie, kind, medewerker en ouder. De deugden van Jeelo en de Vreedzame school zijn er, om goed om te leren gaan met elkaar, voor het ontwikkelen van talent en het voor het benutten van talent. Kinderen leren beter functioneren in de maatschappij en leren elkaar respecteren, nu en in hun latere leven . Wij staan voor goed onderwijs. Leerlingen starten de dag in hun basisgroep maar krijgen gedurende de dag, groepsdoorbrekend aanbod. Hierdoor werken leerlingen  op eigen niveau, tempo en  leerstijl.

Kindcentrum Westerbreedte heeft Jeelo verankerd in het onderwijsconcept, waarin het werken met levensechte uitdagingen betekenis krijgt voor de kinderen. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten.

Het aanbod van het kindcentrum speelt zich niet alleen binnen de muren van het kindcentrum af. Kinderen dragen door actieve participatie bij aan burgerschap in de omgeving.

Leerkrachten beïnvloeden  positief de motivatie van leerlingen door rekening te houden met voorkeuren van leerlingen m.b.t. door hen gekozen werkvormen en didactische aanpakken. Binnen Jeelo wordt een mix van didactische werkvormen aangeboden.