Kindcentrum Wikveld

Meerwijkweg 2-4
5236 BM Empel

Zeis 1
5236 PT Empel

Elk kind is van waarde, elke collega is waardevol. Elk kind echt zien, is echt elke medewerker zien. Samen maken wij het verschil! Dat is waar wij als ’t Wikveld voor staan, dat is onze bedoeling. We dragen (met kwalitatief goede zorg en eigentijds onderwijs) bij aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. En waar in dit document ‘kind’ staat, kunt u ook medeweker lezen. Binnen onze bedoeling vinden we vier zaken erg belangrijk, onze kernwaarden: ontwikkelingsgericht, van/met elkaar leren, betekenisvol en eigenaarschap/autonomie. Deze bedoeling en kernwaarden zijn leidend in de keuzes die we binnen ons kindcentrum (gaan) maken en de (in het KC-plan) geformuleerde doelstellingen en ambities. ’t Wikveld is waar we “Elk kind echt zien!

We dragen (met kwalitatief goede zorg en eigentijds onderwijs) bij aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. En waar in dit document ‘kind’ staat, kunt u ook medeweker lezen. Binnen onze bedoeling vinden we vier zaken erg belangrijk, onze kernwaarden: ontwikkelingsgericht, van/met elkaar leren, betekenisvol en eigenaarschap/autonomie.

ONTWIKKELINGSGERICHT – Onder de kernwaarde ontwikkelingsgericht verstaan we de aansluiting op de ontwikkeling van ieder kind (en/of medewerker). We sluiten in ons aanbod aan bij de zone van naaste ontwikkeling, bieden kinderen succeservaring, leren hen dat ‘fouten’ maken eigenlijk leerervaringen zijn, stimuleren de brede ontwikkeling (hoofd, hart, handen) en gaan uit van kerndoelen/leerlijnen.  VAN/MET ELKAAR LEREN – Deze kernwaarde zien we in alle lagen van de organisatie terug: bij kinderen, bij medewerkers, stagiaires en in onze relatie met ouders.  We willen kinderen leren wat (het belang van) samenwerken is. BETEKENISVOL – We streven naar betekenisvol onderwijs. Onderwijs dat is gekoppeld aan de praktijk, in verbinding staat tot de échte wereld en aansluit bij de interesses en leerstijlen van kinderen. AUTONOMIE – We vinden het belangrijk dat kinderen (en medewerkers) zelf eigenaar zijn van hun leerproces. Wat wil ik leren, wat is mijn talent, (hoe) mag ik dat hier verder ontwikkelen?

Deze bedoeling en kernwaarden zijn leidend in de keuzes die we binnen ons kindcentrum (gaan) maken en de (in het KC-plan) geformuleerde doelstellingen en ambities. ’t Wikveld is waar we “Elk kind echt zien!”