Kindcentrum Zuiderster

Liviusstraat 4
5216 CD 's-Hertogenbosch

Wij staan voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en inspirerend onderwijs en opvoeding waarin organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid bijdragen aan de vorming van zelfbewuste, initiatiefrijke kinderen. Voor ons betekent de vorming van kinderen dat we ze leren leren. We leren de kinderen te ontdekken wie ze zijn, wat voor hen het leven waardevol maakt en hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de ander en de wereld.

KC Zuiderster vormt samen met kinderopvang Smallsteps een kindcentrum. Samen dragen we bij aan de vorming van zelfbewuste, initiatiefrijke kinderen. Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontplooien. We hebben een vast team van professionals met ruime ervaring in de kinderopvang en school. Er is een nauwe samenwerking met ouders. We werken met jaargroepen in het GIP-model, hierbij werken we met leerlingen in 3 niveaugroepen waarin we onderwijs afstemmen op de behoeften van onze leerlingen.

Pijlers school:

Onze visie hoe kinderen de vaardigheden en houdingen verwerven die nodig zijn is gebaseerd op vier pijlers:

  • Wij staan voor een degelijke kennisbasis omdat onze voorkennis en ervaringen bepalen hoe we de wereld om ons heen zien, begrijpen en interpreteren. Wat we lezen, zien en begrijpen wordt bepaald door wat we al weten.
  • We zetten procesgerichte didactiek in zodat leerlingen leren om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord dat ze vinden, maar dat ze meer uitproberen, autonoom denken en onderbouwde keuzes durven maken.
  • Omdat leren ook een sociale gebeurtenis is, staan wij voor een stevige basis vanuit welbevinden. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind noodzakelijk om tot leren te komen.
  • Net als bij onze kinderen stellen we hoge verwachtingen aan het personeel. Onze personeelsleden zijn professionals, die onderwijs en opvoeding op maat bieden. Om de professionaliteit op het gewenste niveau te houden, zitten personeelsleden in een continu leerproces.

Wij bieden een dusdanige onderwijsleeromgeving dat leerlingen zich op cognitief, didactisch-, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, in homogene groepen. Dit doen wij vanuit de kernwaarden relatie, veiligheid en betrokkenheid. Wij stellen hoge verwachtingen aan leerlingen om zo het zelfvertrouwen te stimuleren. Dit doen wij door opbrengstgericht te werken vanuit één leerstofaanbod. Wij differentiëren daarbij in leervaardigheden en verbreding om tegemoet te komen aan niveauverschillen.