Vernieuwingsschool de Fonkelsteen

Prins Clausstraat 2b
5301 RT Zaltbommel

Een typische Fonkelsteen leerling ontwikkelt een goed zelfbeeld, toont eigen initiatief en is ondernemend ingesteld. De Fonkelsteen  staat voor een brede ontwikkeling en een rijke leeromgeving.

Leren op de Fonkelsteen is gebaseerd op het principe van ervaringsgericht onderwijs. Het onderwijs wordt in samenhang aangeboden. Meestal werken de kinderen van de hele school aan hetzelfde thema voor een periode van ca. 6 weken. In die periode werken de kinderen in Ateliers aan rekenen, taal, wereldoriëntatie, natuur en techniek en cultuur. De thema’s worden met elkaar ingevuld en staan in verbinding met de directe omgeving en de maatschappij.

We nodigen u van harte uit om eens te komen kijken en te ervaren waar Fonkelsteen voor staat.