15 juni 2021

Signum sluit zich aan bij Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch

Signum heeft zich vol enthousiasme aangesloten bij Het Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch. Het Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch is er om duurzame doelen te verbinden in de stad en haar omgeving. Het wil in contact komen met degenen die al werken aan het behalen van duurzame doelen. Samen met organisaties, bedrijven en betrokken mensen worden huidige initiatieven versneld, nieuwe acties aangejaagd en worden activiteiten geïnitieerd om samen te werken aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch.

Samen de toekomst bestendig maken
We zitten in een uitdagende tijd gezien de ernstige klimaatveranderingen. De stad en ommeland van ‘s-Hertogenbosch met haar inwoners en ondernemers moet duurzamer worden. Het is geen keuze meer, maar een opgave waarvoor iedereen verantwoordelijkheid zou moeten dragen. “Signum wil als onderwijskoepel bij de founding partners van dit betekenisvolle netwerk horen, omdat het past bij ons DNA (verbindend en ondernemend)” aldus Jan Heijmans bestuurder van Signum, “We willen graag bijdragen vanuit het perspectief dat we al ‘duurzaam doend’ onze kindcentra oefenplaatsen voor het leven willen laten zijn, waarbij we onze kinderen vanuit een duurzaamheidsperspectief de wijk en de wereld een beetje mooier leren kleuren. Zo worden het bewuste wereldburgers die participeren, bijdragen en een voorbeeld zijn van hoe het ook anders kan.”

Een inclusief netwerk gericht op verbindingen
Het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch maakt alle duurzame initiatieven zichtbaar en legt verbindingen tussen bedrijven, initiatieven en netwerken om elkaar te inspireren en motiveren. Met deze actieve houding zorgen we samen voor versnelling en vergroten we de impact. Ook inspireert het netwerk om nieuwe initiatieven te ontplooien op terreinen waar nog kansen liggen.

Totstandkoming van het netwerk
Op 10 juni jl. is het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch gelanceerd en de komende tijd wordt het netwerk verder uit- en opgebouwd. Het nieuwe netwerk is een logisch vervolg op de Bossche Energie Coalitie (BEC). Het is breed opgezet in die zin dat het aansluit op bestaande initiatieven in de stad. Een aantal bedrijven en organisaties heeft het initiatief genomen om een vervolgstap te maken naar het ‘Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch, een club van duurzaam doen’. Rabobank, Heijmans, BrabantWonen en Gemeente
‘s-Hertogenbosch hebben het initiatief genomen om dit netwerk te starten. Met groot enthousiasme zijn er organisaties en andere bedrijven aangesloten zoals KW1C, Casper de Haan, Joost, Waterschap Aa en Maas, Avans, Mooiland, HAS, Heineken, Arcadis, Enpuls en Zayaz en natuurlijk Signum!

www.clubvanduurzaamdoen.nl
#duurzaamdoendb
Instagram @clubvanduurzaamdoen
LinkedIn @clubvanduurzaamdoen
YouTube https://youtu.be/MepNtulcgtI