6 november 2019

’t Bossche Stakingsontbijt

Voor de onderwijsbesturen en directeuren in Den Bosch was het dit weekend druk. Druk door de vele vragen vanuit  medewerkers  en  ouders.  Gaan  we  wel  staken?  Moeten  de  scholen  open?  Hoe  kijken  wij  naar  het convenant wat minister Slob met betreffende partijen heeft besloten? De versnippering in zienswijze lijkt groter dan ooit. Of misschien toch ook niet?  Signum Onderwijs en ATO-Scholenkring geloven in de kracht van de dialoog. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en ’t Bossche Stakingsontbijt georganiseerd. Tijdens dit ontbijt gingen ouders, leerkrachten, bestuurders en Wethouder Ufuk Kâhya met elkaar in dialoog over o.a. het lerarentekort en de werkdruk.

 

20191106 Filmpje Signum – Debat