Brugfunctionaris


Word jij onze nieuwe collega?


Bij Signum werken we graag met talentvolle medewerkers die zich uitgedaagd voelen om bij te dragen aan onze ambities. Op onze beurt zorgen we ervoor dat jij jezelf mag ontwikkelen, dat je talenten optimaal worden benut en dat je kunt leren van en met je collega’s. Daar wordt niet alleen het onderwijs nog beter van, ook jouw werkgeluk wordt erdoor vergroot. En laten we dat werkgeluk nu net heel belangrijk vinden. Want wat is er mooier dan met plezier en passie werken aan de optimale ontwikkeling van kinderen?
 • Werktijdfactor:
  0,8
 • Locatie:
  KC De Kwartiermaker
 • Schaal:
  Schaal 09 Max. € 4.580,-
Over de functie

Voor Kindcentrum De Kwariermaker en Kindcentrum Boschveld te ‘s-Hertogenbosch zoeken we een tijdelijke brugfunctionaris voor de duur van maximaal 3 jaar (0,8 fte, salarisschaal 9).

Over de functie

De brugfunctionaris betrekt ouders actief bij de ontwikkeling, opvoeding en het onderwijs van hun kind, zodat de ontwikkelkansen voor het kind worden vergroot en toekomstperspectieven worden verbreed. De brugfunctionaris heeft als expliciete taak om de samenwerking en communicatie tussen ouders, school en de wijk te ondersteunen en optimaliseren. Hiermee ondersteunt de brugfunctionaris het onderwijs en biedt daarmee andere teamleden ruimte om zich op hun kerntaak te richten. De functionaris schakelt tussen verschillende partijen/gesprekspartners en ‘overbrugt’ de situatie tussen schoolteam en ouders in de wijk. De brugfunctionaris heeft, in beginsel, niet als taak gezinnen te begeleiden, maar om ze te helpen om bij de goede instanties terecht te komen.

De brugfunctionaris is daarmee een brugger (verbinder) voor diverse partijen: primair tussen school en ouders/verzorgers, tussen de school en samenwerkingspartijen en in de school zelf. Het hogere doel is gelijke kansen voor alle leerlingen, inclusie, optimale talentontwikkeling en het verbreden van het wereldbeeld van leerlingen, ouders en (onderwijs)professionals. Afhankelijk van de lokale afspraken ligt het accent in het werk in de school dan wel meer daarbuiten.

Jouw werkzaamheden zijn o.a. het:

- stimuleren, ondersteunen en zo nodig optimaliseren van contact en ontmoeting tussen ouders, school en andere samenwerkingspartners
- bevorderen van een adequate informatie-uitwisseling, samenwerking, communicatie en overleg tussen ouders, school en andere samenwerkingspartners
- stimuleren van actieve medewerking van ouders op pedagogisch-didactisch vlak
- bewerkstelligen van inspraak- en adviesmogelijkheden van ouders op school
- stimuleren van de rol van de ouder als actieve partner in het leer- en opvoedingsproces van hun kind
- bevorderen van inzicht in elkaars culturele achtergrond
- initiëren en onderhouden van contacten met relevante buurtorganisaties

Dit ben jij

Je beschikt over:

- een hbo-diploma / hbo-werk- en denkniveau in een relevante studierichting, bijv. sph, social work,  pabo;
- theoretische en praktische kennis op het gebied van (jeugd)hulpverlening en onderwijs;
- kennis van diverse culturele achtergronden;
- vaardigheden op het gebied van analyse, communicatie, tact, afstemming.

Dit bieden wij jou

Externe kandidaten worden tijdelijk aangesteld via payroll en komen niet in eigen dienst.

Typisch Kindcentrum Boschveld

Welkom bij Kindcentrum Boschveld! Wij zijn een kleinschalig, groeiend en vernieuwend kindcentrum aan de rand van ’s-Hertogenbosch met ruim 130 leerlingen. Samen met onze kinderopvangpartner verzorgen we dagelijks ons aanbod voor opvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten aan de hand van domeinen en thema’s, in units die heterogeen zijn samengesteld. Ons kindcentrum is het hart van de wijk en kent een diverse populatie. Het kindcentrum staat bekend om een fijn pedagogisch klimaat. Onze focus ligt op de doorontwikkeling van het thematisch onderwijs, toekomstgericht onderwijs, het versterken van het technisch leesonderwijs, doorontwikkeling van rapportage, portfolio en educatief partnerschap. Hier dragen medewerkers actief hun steentje aan bij. We bieden een fijne, warme en professionele werkplek waar veel ruimte is voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op: www.kcboschveld.nl

Typisch KC De Kwartiermaker

Kindcentrum de Kwartiermaker heeft een multiculturele populatie. Er heerst een sterk pedagogisch klimaat. Kinderen voelen zich veilig, geaccepteerd en gezien. Het kindcentrum heeft een duidelijke visie op leren. Ze streven voor ieder kind naar ontwikkelingsmogelijkheden op eigen niveau, in een eigen tempo door middel van een eigen leerstijl. Dit gepersonaliseerd leren is in ontwikkeling en wordt vormgegeven door een enthousiast en ruimdenkend team. Wij hechten veel waarde aan bewegingsonderwijs, ontdekkend leren en natuuronderwijs. We beschikken over een prachtige schooltuin en nieuwe, groene speelplaats.

Kijk voor meer informatie op: www.kc-dekwartiermaker.nl

Over Signum Onderwijs


Signum is een organisatie voor bijzonder onderwijs, bestaande uit 24 authentieke scholen in de regio ‘s-Hertogenbosch en Zaltbommel die vanuit waardenbewustzijn met eigenzinnig onderwijs willen bijdragen aan de ontwikkeling van zelfbewuste en initiatiefrijke kinderen. Deze missie komt tot uiting in ons motto Ondernemend in goed onderwijs . Iedere dag opnieuw laten wij ons inspireren door onze kernwaarden vertrouwen, verbinden en ondernemen. Kijk voor meer info over Signum op www.signumonderwijs.nl

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met:
 • Contactpersoon:
  Ina Staals
 • Telefoon:
 • e-mail:

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet via de knop “Solliciteren” en laat je gegevens achter vóór 26 juni.

'Dat wat je raakt, zet je in beweging.'