Lid van de Raad van Toezicht met een profiel bedrijfsvoering

Stichting Signum zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Herken je jezelf in het profiel? Reageer dan vóór 3 maart a.s.

 

Binnen de Raad van Toezicht van Signum is een vacature ontstaan voor Lid van de Raad van Toezicht met een profiel bedrijfsvoering (expertise op het vlak van HR is een sterke pre). Gelet op de diversiteit in expertise binnen de RvT zoeken we een lid met ruime kennis en ervaring in bedrijfsvoering. Expertise op het vlak van HR is een sterke pre. Dit gecombineerd met bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met het onderwijs. De kandidaat is in staat om zowel als toezichthouder als ook als sparringspartner op te treden voor het College van Bestuur op het gebied van bedrijfsvoering met nadrukkelijke aandacht HR, shared facilities, huisvesting en integrale veiligheid. Dit alles met het begrip van de toepasbaarheid in de sector. Integriteit, deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn belangrijke waarden.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Signum is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het integraal en onafhankelijk intern toezicht op het tweehoofdige College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De huidige Raad van Toezicht van Signum bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes; samen met het College van Bestuur. Daarnaast is ruimte voor themabijeenkomsten, gemeenschappelijke vergaderingen met de GMR, schoolbezoeken en een zelfevaluatie.

De organisatie
Stichting Signum realiseert primair onderwijs voor ruim 6.000 leerlingen verspreid over 24 scholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs, in ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel. Daarmee is Signum een van de grotere PO besturen in Nederland. Signum is een organisatie voor bijzonder onderwijs, bestaande uit authentieke scholen, die vanuit waardenbewustzijn met eigenzinnig onderwijs willen bijdragen aan de ontwikkeling van zelfbewuste en initiatiefrijke kinderen. Deze missie komt tot uiting in ons motto: Ondernemend in goed onderwijs.

Benieuwd naar de functie-eisen en meer details over de organisatie en de Raad van Toezicht? Klik dan hier voor het volledige profiel.