Wat is de lerarenbeurs en kom ik in aanmerking?

Bent u leraar en wilt u (verder) studeren aan hbo of universiteit? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor of masteropleiding. U moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 

 

Voorwaarden voor de lerarenbeurs

Om voor een beurs in aanmerking te komen moet u aan de voorwaarden voldoen. In het funderend onderwijs is de lerarenbeurs beschikbaar voor leraren met een onderwijsbevoegdheid, in het mbo voor leraren die voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en in het hbo voor leraren met minimaal een bachelor diploma.

Behalve leraren kunnen ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders en remedial teachers een lerarenbeurs aanvragen.

Alle voorwaarden voor de lerarenbeurs staan op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

 

Beurs is vergoeding voor collegegeld en studieverlof

De lerarenbeurs bestaat uit 2 subsidies of vergoedingen:

  • maximaal € 7000 per jaar voor collegegeld en maximaal € 700 per jaar voor studiekosten en reiskosten;
  • een vergoeding voor de werkgever om studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. Ga voor meer informatie over subsidie voor studieverlof naar de website van DUO.

 

 

Uren studieverlof

Uren studieverlof voor masteropleiding

Om een masteropleiding te volgen krijgt u studieverlofuren:

  • leraren uit het basisonderwijs en hoger beroepsonderwijs krijgen maximaal 8 uur per week;
  • leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen maximaal 6 uur per week.

 

 

Uren studieverlof voor bacheloropleiding, premaster of schakelprogramma

Voor een bacheloropleiding, een premaster of schakelprogramma krijgt u maximaal 4 uur studieverlof per week. Dit is ongeacht de sector waarin u werkt.

 

 

Lerarenbeurs voor opleidingen binnen de EU

U mag de lerarenbeurs ook gebruiken voor een bachelor- of masteropleiding binnen de Europese Unie (EU). De opleiding moet wel van een vergelijkbaar niveau zijn als de opleidingen in Nederland. De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic) beoordeelt dit. Daarna geeft Nuffic een advies hierover aan DUO.

 

 

Aanvragen lerarenbeurs

U kunt de lerarenbeurs aanvragen bij DUO. Dat kan van 1 april 18.00 uur tot en met 15 mei.

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD mét sms-controle nodig. Het regelen hiervan duurt een aantal dagen. Zorg daarom dat u DigiD op tijd aanvraagt.

Uiterlijk eind juni weet u of u een beurs krijgt.

Bron: rijksoverheid